Konferencja duchownych online

W środę 2 lutego odbyła się konferencja duchownych diecezji cieszyńskiej za pomocą platformy ZOOM.

Zebranych powitał zwierzchnik diecezji bp Adrian Korczago, który złożył życzenia z okazji jubileuszów urodzinowych i ordynacyjnych. Rozważanie Bożego Słowa w oparciu o biblijne hasło miesiąca lutego: „Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym” (Ef 4,26) wygłosił ks. Andrzej Dyczek z Międzyrzecza, który nawiązał do ludzkiej emocjonalności, przywołał przykłady z życia parafialnego i wskazał na potrzebę właściwego zawiadywania gniewem.

W dalszej części obrad duchowni dzielili się spostrzeżeniami dotyczącymi tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan oraz sytuacji ekumenicznej na terenie diecezji, w kraju i na świecie. Podkreślano potrzebę modlitw o ekumeniczną współpracę pomiędzy Kościołami. Zauważono, że nie może ograniczać się ona jedynie do jednego tygodnia. Dyskutowano zwłaszcza na temat małżeństw mieszanych i otaczania ich duszpasterską troską. W związku z brakiem odpowiedzi z Watykanu na przedstawione wspólne stanowisko Kościołów w tej sprawie nadal brakuje stosownych dokumentów, które regulowałyby tę kwestię, jak ma to miejsce np. w Hiszpanii czy we Włoszech. 

Omawiano także aktualne sprawy istotne dla diecezjalnego i ogólnokościelnego funkcjonowania. 

Kolejna konferencja duchownych odbędzie się 2 marca.

Najnowsze wpisy