Konferencja duchownych w Bielsku

6 czerwca 2018 roku w Bielsku odbyła się ostatnia w roku szkolnym 2017/2018 konferencja duchownych diecezji cieszyńskiej.

Konferencję rozpoczął bp Adrian Korczago, który przekazał życzenia urodzinowe solenizantom i jubilatom. Rozważanie Bożego Słowa poprowadził ks. Piotr Janik.

W dalszej części konferencji zebrani wysłuchali wykładu ks. dr. Grzegorza Olka pt. „Współczesna narratologia – możliwości jej zastosowania w pracy z tekstem biblijnym oraz w rozmowie duszpasterskiej”. Omówiono także plan działania grup przygotowujących kazania tematyczne, praktyczne wnioski z wprowadzenia RODO, poruszono zagadnienie lekcjonarza w związku z proponowanymi zmianami perykop kazalnych oraz przekazano wolne wnioski i ogłoszenia.

Następne spotkanie duchownych zaplanowano na 5 września 2018 roku w Ligotce Kameralnej (Republika Czeska) w związku z międzynarodową konferencją współorganizowaną przez Śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej.

Najnowsze wpisy