Konferencja duchownych w Bładnicach

3 października 2018 roku odbyła się diecezjalna konferencja duchownych w Bładnicach.

Zebranych przywitał biskup Adrian Korczago, który przekazał życzenia jubilatom oraz powitał nowych duchownych w diecezji – ks. Karola Długosza, wikariusza parafii w Bielsku oraz ks. Tymoteusza Bujoka, zastępcę dyrektora ds. ewangelizacji w Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie. Następnie ks. Karol Długosz poprowadził rozważanie Słowa Bożego.

W dalszej części konferencji bp Adrian Korczago przekazał informacje i refleksje dotyczące wizyty delegacji Światowej Federacji Luterańskiej, międzynarodowej konferencji w Ligotce Kameralnej, Wojewódzkich Dożynek w Wiśle, XXII Forum Ewangelickiego w Wiśle, spotkania samorządowców, egzaminów kościelnych, diecezjalnej zbiórki ręczników dla Zakładu Opiekuńczego Sióstr Boromeuszek oraz omówił przygotowania do zbliżającego się uroczystego nabożeństwa z okazji 100-lecia niepodległości w kościele Jezusowym w Cieszynie.

W trakcie obrad diakon Ewa Below przedstawiła także nowe zasady oceniania nauczycieli związane z reformą edukacji oraz nowym rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponadto zaprezentowano aktualny stan pracy grup ds. opracowania cykli katechizacji dla dorosłych.

Następna konferencja odbędzie się 7 listopada w Skoczowie.

 

Najnowsze wpisy