Konferencja duchownych w Brennej

2 października 2019 roku w agroturystyce “U Gazdy” w Brennej odbyła się comiesięczna konferencja duchownych diecezji cieszyńskiej.

Zebranych powitał bp Adrian Korczago, dziękując gospodarzom agroturystyki za zaproszenie oraz przekazując życzenia urodzinowe oraz związane z jubileuszami ordynacji. Przywitał także wśród uczestników magistra teologii Mateusza Mendrocha, odbywającego praktykę kandydacką w Cieszynie, który poprowadził rozważanie Słowa Bożego.

W trakcie posiedzenia duchowni dyskutowali o aktualnych sprawach diecezji oraz wysłuchali prelekcji ks. Tadeusza Konika dotyczącej sztuki protokołowania. Wzięli także udział w spotkaniu z bp. Pavlo Shvartsem, biskupem-wizytatorem Niemieckiego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Ukrainy, który dzielił się swoimi doświadczeniami oraz opisywał sytuację Kościoła w momencie tworzenia na nowo swoich struktur i relacji między parafiami w kontekście konfliktowych uwarunkowań.

Kolejna konferencja odbędzie się 6 listopada w Ustroniu.

Najnowsze wpisy