Konferencja duchownych w Cieszynie

W środę 3 listopada odbyła się konferencja duchownych diecezji cieszyńskiej w Cieszynie.

Zebranych powitał bp Adrian Korczago, składając życzenia jubilatom z okazji urodzin i rocznic ordynacyjnych. Słowo Boże w oparciu o hasło miesiąca listopada z 2. Listu apostoła Pawła do Tesaloniczan 3,5 Pan zaś niech kieruje serca wasze ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej rozważał ks. Krzysztof Cienciała z Bielska.

Duchowni podczas obrad omawiali aktualne sprawy diecezji, dyskutowali o jesiennej sesji Synodu Kościoła oraz o V Śląskim Forum Reformacyjnym i planowanych obradach synodu diecezjalnego w Wiśle-Malince 6 listopada.

Kolejna konferencja odbędzie się 1 grudnia w Goleszowie.

Najnowsze wpisy