Konferencja duchownych w Drogomyślu

9 maja 2018 roku duchowni diecezji cieszyńskiej spotkali się na kolejnej konferencji – tym razem w Drogomyślu.

Konferencję rozpoczął bp Adrian Korczago, składając życzenia Bożego błogosławieństwa trzem paniom diakon – dk. Aleksandrze Błahut-Kowalczyk, dk. Joannie Sikorze oraz dk. Barbarze Adamus – z okazji jubileuszu 35-lecia ich ordynacji. Następnie rozważanie Słowa Bożego poprowadził ks. Tomasz Bujok.

W dalszej części konferencji wykład pt. „Świadectwo świadomego świadka” wygłosił ks. prof. Marek J. Uglorz, po czym duchowni dyskutowali nad tezami postawionymi przez prelegenta. W związku z aktualizacją perykop kazalnych, która nastąpi od Adwentu 2018 ks. prof. Manfred Uglorz omówił najważniejsze zmiany poczynione przez komisję liturgiczną.

Po przerwie obiadowej duchowni wysłuchali referatu ks. Jana Badury dotyczącego niepodległościowego zaangażowania ks. sen. Karola Kulisza i jego wysiłków na rzecz krzewienia polskości.

Następna konferencja odbędzie się 6 czerwca.

Najnowsze wpisy