Konferencja duchownych w Dzięgielowie

4 marca 2020 roku w Dzięgielowie odbyła się kolejna konferencja duchownych diecezji cieszyńskiej.

Po rozważaniu Słowa Bożego, które poprowadziła diak. Karina Chwastek-Kamieniorz, duchowni dyskutowali o bieżącej sytuacji diecezji w kontekście m.in. zagrożenia koronawirusa, zjazdu konfirmantów oraz zbliżającego się synodu diecezjalnego. Przekazywano także ogłoszenia i zaproszenia do uczestnictwa w zaplanowanych diecezjalnych spotkaniach.

Zebrani wzięli ponadto udział w warsztatach „Różnica pokoleń a suma naszych działań” prowadzonych przez Katarzynę Wesner-Macurę, ks. Marcina Podżorskiego i ks. Tymoteusza Bujoka. Podzieleni na grupy wiekowe adekwatne do reprezentowanych pokoleń dyskutowali o wyzwaniach w komunikacji między generacjami, wysłuchali wykładu Jasona Dorseya tłumaczącego podział na pokolenie tradycjonalistów, baby boomers’ów, pokolenia X, Y (millenialsów) i Z oraz zastanawiali się, jakie działania mogą podjąć na rzecz lepszego dotarcia do wiernych w swoich parafiach.

Kolejna konferencja odbędzie się 1 kwietnia w Wiśle-Jaworniku.

Najnowsze wpisy