Konferencja duchownych w Goleszowie

W środę 8 stycznia w Goleszowie odbyła się pierwsza w 2020 roku diecezjalna konferencja duchownych. 

Zebranych powitał bp Adrian Korczago i przekazał życzenia z okazji urodzinowych i ordynacyjnych jubileuszy. Rozważanie Słowa Bożego w oparciu o hasło miesiąca stycznia z 1 listu ap. Pawła do Koryntian 1,9 wygłosił ks. Henryk Mach z Białej. 

Podczas konferencji duchowni dyskutowali o bieżących sprawach związanych m. in. z funkcjonowaniem strony internetowej diecezji, diecezjalnym nabożeństwem ekumenicznym w Drogomyślu, duszpasterskimi wyzwaniami dotyczącymi odwiedzin wśród parafian. Ustalono także terminy i miejsca kolejnych konferencji, przekazano bieżące ogłoszenia.

W dalszej części obrad duchowni wysłuchali prelekcji aspiranta Tomasza Pszczółki dotyczącej współczesnych zagrożeń młodzieży – patostreamerów, walizki narkotykowej oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich.

Kolejna konferencja odbędzie się 5 lutego w Wiśle-Jaworniku.  

Najnowsze wpisy