Konferencja duchownych w Goleszowie

W środę 8 stycznia w Goleszowie odbyła się pierwsza w 2020 roku diecezjalna konferencja duchownych. 

Zebranych powitał bp Adrian Korczago i przekazał życzenia z okazji urodzinowych i ordynacyjnych jubileuszy. Rozważanie Słowa Bożego w oparciu o hasło miesiąca stycznia z 1 listu ap. Pawła do Koryntian 1,9 wygłosił ks. Henryk Mach z Białej. 

Podczas konferencji duchowni dyskutowali o bieżących sprawach związanych m. in. z funkcjonowaniem strony internetowej diecezji, diecezjalnym nabożeństwem ekumenicznym w Drogomyślu, duszpasterskimi wyzwaniami dotyczącymi odwiedzin wśród parafian. Ustalono także terminy i miejsca kolejnych konferencji, przekazano bieżące ogłoszenia.

W dalszej części obrad duchowni wysłuchali prelekcji aspiranta Tomasza Pszczółki dotyczącej współczesnych zagrożeń młodzieży – patostreamerów, walizki narkotykowej oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich.

Kolejna konferencja odbędzie się 5 lutego w Wiśle-Jaworniku.  

Najnowsze wpisy

  • 80-te urodziny księdza Henryka Czembora

    26 listopada 2021 roku jubileusz 80-tych urodzin obchodził ksiądz Henryk Czembor. Emerytowany duchowny urodził się 26 listopada 1941 roku w Pszczynie jako syn Pawła i Marty z domu Kozioł. Studia teologiczne na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie rozpoczął w 1959 roku, po czym w dniu 13 października 1963 roku został ordynowany w swojej rodzinnej parafii […]

    Czytaj więcej
  • Wprowadzenie rady parafialnej w Cieszynie

    21 listopada 2021 roku została wprowadzona w urząd nowa Rada Parafialna, Rady Filiałów oraz Komisja Rewizyjna parafii ewangelickiej w Cieszynie. Uroczystego wprowadzenia w Niedzielę Wieczności dokonał zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej, biskup Adrian Korczago. Podczas nabożeństwa połączonego z Wieczerzą Pańską biskup wygłosił okolicznościowe kazanie, w którym, nawiązując do perspektywy wieczności oraz związanej z nią teraźniejszej nadziei, odniósł […]

    Czytaj więcej