Konferencja duchownych w Goleszowie

20 września w Goleszowie odbyła się powakacyjna konferencja duchownych Diecezji Cieszyńskiej.

Konferencję rozpoczął bp Adrian Korczago witając zebranych i składając życzenia z okazji jubileuszy urodzin i ordynacji. Następnie rozważanie Słowa Bożego poprowadził ks. Michał Matuszek, od 1 września wikariusz w parafii w Bielsku.

Uczestnicy wysłuchali wykładu „Szkolnictwo ewangelickie na Śląsku – źródła i inspiracje”, który przedstawił dr Łukasz Barański. Prelegent w ciekawy sposób naświetlił rozwój ewangelickiego szkolnictwa i starał się przekazać inspirujące wnioski w obliczu reformy edukacji w naszym kraju.

W dalszej części konferencji ks. Marek Michalik wraz z ks. Łukaszem Stachelkiem zaprezentowali wyprawę reformacyjnego Wartburga „ReMobil 500” w ramach rajdu charytatywnego „Złombol”, a ks. Łukasz Ostruszka, ks. Marcin Ratka-Matejko i ks. Marek Michalik omówili proces powstawania i działanie nowej strony internetowej diecezji. Przekazano również ogłoszenia i komunikaty dotyczące zbliżającego się powoli do końca jubileuszu 500 lat Reformacji.

Kolejna konferencja odbędzie się 11 października w Skoczowie.

Najnowsze wpisy