Konferencja duchownych w Istebnej

W środę 4 stycznia 2023 roku w Istebnej odbyła się konferencja duchownych diecezji cieszyńskiej.

Biskup Adrian Korczago powitał zebranych. Rozważanie Słowa Bożego poprowadził ks. Marek Londzin z Dzięgielowa. Do wiadomości podano ogłoszenia i aktualia z życia diecezjalnego.

W dalszej części konferencji biskup przedstawił temat „Pogrzeb dziecka nienarodzonego – duszpasterskie wsparcie”, po czym miała miejsce dyskusja, wymiana myśli i doświadczeń.

Następnie duchowni zwiedzali muzeum „Chata Kawuloka” – drewniany dom z 1863 roku przedstawiający codzienne życie górali w dawnych czasach oraz lokalne zwyczaje.

Najnowsze wpisy