Konferencja duchownych w Skoczowie

11 października 2017 roku duchowni Diecezji Cieszyńskiej spotkali się na comiesięcznej konferencji w Skoczowie.

Na wstępie bp Adrian Korczago przywitał zgromadzonych, a gospodarz skoczowskiej parafii, ks. Adam Podżorski, podzielił się krótką refleksją biblijną w oparciu o hasło miesiąca października. Ze względu na szczególny, jubileuszowy charakter października 2017 roku poszczególne punkty programu obrad były przeplatane muzyką z czasów Reformacji i utworami m.in. Marcina Lutra.

W pierwszej części konferencji Duchowni wysłuchali wykładu dr. Łukasza Barańskiego pt. „Życie religijne ewangelików na Śląsku Cieszyńskim”, który wywołał ożywioną dyskusję wśród słuchaczy, wykładowca odpowiadał także na liczne pytania z sali.

Następnie diakon Ewa Below przeprowadziła kurs dotyczący nowej podstawy programowej religii ewangelickiej, omówiła zmiany wynikające z reformy edukacji, a także przedstawiła portale edukacyjne dla nauczycieli religii.

W dalszej części obrad duchowni dyskutowali nad wymogami i kryteriami niezbędnymi by dopuścić młodzież do konfirmacji. Podczas konferencji omówiono także minioną sesję Synodu Kościoła w Katowicach, przekazano ważne ogłoszenia i komunikaty. Każdy uczestnik otrzymał także egzemplarz książki „500 lat Reformacji na Górnym Śląsku” oraz publikację „Konfirmacja w dokumentach i opracowaniach Światowej Federacji Luterańskiej”.

Kolejna spotkanie duchownych odbędzie się 8 listopada w Cieszynie w ramach międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Dziedzictwo kulturowe i edukacyjne Reformacji w Europie Środkowo-Wschodniej”, organizowanej przez Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego oraz Instytut Diecezjalny Diecezji Cieszyńskiej.

Najnowsze wpisy