Konferencja duchownych w Starym Bielsku

5 czerwca 2019 roku w sali parafialnej w Starym Bielsku odbyła się ostatnia przed wakacjami diecezjalna konferencja duchownych.

Konferencję rozpoczął bp Adrian Korczago witając zebranych, przekazując życzenia z okazji jubileuszu 25-lecia ordynacji ks. Andrzejowi Krzykowskiemu z Jaworza oraz w imieniu diecezji żegnając ks. Marcina Ratkę-Matejko, który 30 czerwca zostanie wprowadzony w urząd proboszcza parafii w Jastrzębiu-Zdroju. Rozważanie Słowa Bożego poprowadziła diak. Karina Chwastek-Kamieniorz.

Następnie duchowni dyskutowali o zasadach nauki konfirmacyjnej na terenie diecezji, podstawie programowej tego nauczania i możliwych pomocach naukowych – podjęto decyzję, że powstanie zespół, którego zadaniem będzie przygotowanie materiałów dydaktycznych dla konfirmantów.

W dalszej części konferencji dr hab. Jerzy Sojka zreferował proces proponowanych zmian w Pragmatyce Służbowej oraz w trakcie dyskusji odpowiadał na pytania duchownych w zakresie praktycznych aspektów Komunii Świętej. Po przekazaniu ogłoszeń i komunikatów bp Adrian Korczago zakończył konferencję modlitwą.

Następne spotkanie duchownych zostało zaplanowane na 4 września w Wiśle.

Najnowsze wpisy