Konferencja duchownych w Wiśle-Malince

W środę 6 października duchowni diecezji cieszyńskiej spotkali się na comiesięcznej konferencji – tym razem w nowym kościele w Wiśle-Malince.

Zebranych powitał zwierzchnik diecezji bp Adrian Korczago, który wspomniał również trzech duchownych w pierwszą rocznicę śmierci: śp. ks. radcę Piotra Wowry, śp. bp. Jana Szarka i śp. ks. dyr. Emila Gajdacza. Rozważanie Słowa Bożego w oparciu o hasło miesiąca z Listu do Hebrajczyków 10,24 poprowadził ks. Tomasz Chudecki z Cieszyna.

Podczas obrad duchowni dyskutowali w grupach o treściach zawartych w dokumencie Być razem Kościołem w czasie pandemii – refleksje z perspektywy ewangelickiej (Wspólnota Kościołów Ewangelickich w Europie), omawiając zagadnienia dotyczące liturgii i życia nabożeństwowego, świadectwa wiary, diakonii i wspólnoty. Przekazano także ogłoszenia i zaproszenia na najbliższe wydarzenia w diecezji.

Uczestnicy konferencji zwiedzili także, wraz z proboszczem parafii w Wiśle-Malince ks. Leszkiem Czyżem, budynek nowego kościoła – Centrum Parafialnego, który został poświęcony początkiem września 2021 roku.

Kolejne spotkanie duchownych odbędzie się 3 listopada w Cieszynie.

Najnowsze wpisy