Konferencja „Od konfliktu do komunii – wokół relacji międzywyznaniowych w Polsce”

15 listopada 2017 roku Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wraz z Diecezją Katowicką Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP zorganizował ekumeniczną konferencję naukową pt. „Od konfliktu do komunii – wokół relacji międzywyznaniowych w Polsce” będącą podsumowaniem obchodów jubileuszu 500 lat Reformacji.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Kościoła Ewangelicko Augsburskiego – Biskup Kościoła Jerzy Samiec, bp Marcin Hintz, bp Marian Niemiec, bp Adrian Korczago oraz ks. prof. Manfred Uglorz i ks. prof. Marek Jerzy Uglorz. Wśród obecnych byli również abp Wiktor Skworc, kardynał Francis Xavier Kriengsak Kovithavanij – metropolita Bangkoku z Indonezji, bp Andrzej Czaja z Diecezji Opolskiej oraz bp Krzysztof Nitkiewicz – Przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Kościoła Rzymsko-katolickiego ds. Ekumenizmu.

Konferencja została podzielona na trzy bloki tematyczne: Współczesne spojrzenie na ks. Marcina Lutra, Próby zjednoczeniowe w Polsce oraz Wspólne świadectwo drogą do jedności. W pierwszej części ks. prof. Manfred Uglorz wygłosił referat pt. Biblia Lutra światłem na drodze Kościoła Reformacji, a ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser z Uniwersytetu Opolskiego zaprezentował Współczesne rzymskokatolickie spojrzenie na ks. Marcina Lutra.

Drugi blok tematów dotyczył Ugody sandomierskiej – pierwszego aktu ekumenicznego w Europie (prof. dr hab. Janusz Maciuszko nie mógł wziąć udziału w konferencji) oraz Katolicy, luteranie i kalwini w dążeniu do jedności wiary i pokoju religijnego, który omówił ks. dr hab. Henryk Olszar z Uniwersytetu Śląskiego.

W trzeciej części bp Marcin Hintz przestawił zebranym zagadnienie pt. 50 lat dialogu luterańsko-katolickiego, ks. prof. dr hab. Wojciech Hanc z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie omówił Międzywyznaniowe dialogi doktrynalne, a Christian Krause, były Prezydent Światowej Federacji Luterańskiej, zreferował temat pt. Razem dajemy wspólne świadectwo o Chrystusie.

Na zakończenie konferencji bp Marian Niemiec, bp Adrian Korczago, bp Andrzej Czaja, bp Krzysztof Nitkiewicz wzięli udział w panelu dyskusyjnym Ekumenizm „dziś” w oczach Pasterzy Kościoła moderowanym przez ks. dr. hab. Jacka Kempę. Paneliści dzielili się swoimi wrażeniami i uwagami w związku z zakończonym Jubileuszem 500 lat Reformacji, a także omawiali plany dalszej ekumenicznej współpracy.

Najnowsze wpisy