Konferencja w 110. rocznicę śmierci ks. dr. Teodora Haasego

27 marca 2019 roku, dokładnie w 110. rocznicę śmierci ks. dr. Teodora Haasego, superintendenta morawsko-śląskiego, zorganizowano konferencję pt. „Ks. dr Teodor Karol Haase, superintendent morawsko-śląski – wrażliwy, światły ewangelik i Europejczyk”.

Konferencję zainaugurowano na cmentarzu ewangelickim w Bielsku. Podczas modlitwy w kaplicy cmentarnej bp Adrian Korczago przywołał myśli ks. Haasego z jego kazań oraz przemówień, zachęcając do odkrywania biblijnej prawdy, że Pan jest blisko – i to nie tylko w eschatologicznym kontekście, lecz w codziennej rzeczywistości, towarzysząc w pokonywaniu wyzwań doczesności. Uczestnicy złożyli także kwiaty na grobie ks. Haasego.

Następnie zebrani udali się do budynku Augustany na placu Lutra, gdzie wysłuchali czterech wykładów: „Działalność polityczna ks. dra Teodora K. Haasego”, którą zaprezentował dr Łukasz Barański, Marcin Gabryś omówił charytatywno-społeczną działalność duchownego, Irena French przedstawiła temat „Szpital powszechny zboru ewangelickiego w Cieszynie”, a zagadnienie „Ks. dr Teodor K. Haase jako wydawca staropolskich postylli” zreferowała dr Renata Czyż. Po wykładach odbyła się dyskusja.

Konferencję podsumowano w budynku Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Głos zabrali: bp Adrian Korczago, dyrektor szpitala Czesław Płygawko, burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz oraz starosta powiatu cieszyńskiego Mieczysław Szczurek. Oprawę muzyczną zapewnił Wyższobramski Chór Kameralny pod dyrekcją Piotra Sikory.

Tego samego dnia duchowni omawiali ponadto aktualne sprawy diecezji w ramach comiesięcznej diecezjalnej konferencji. Następne posiedzenie odbędzie się 8 maja w Starym Bielsku.

Najnowsze wpisy