Ks. Dariusz Lerch proboszczem pomocniczym w Ustroniu

W 16. niedzielę po Trójcy Świętej 27 września 2020 roku wyborcze Zgromadzenie Parafialne wybrało ks. Dariusza Lercha proboszczem pomocniczym parafii ewangelickiej w Ustroniu. Dokonano także wyborów rady parafialnej, rad filiałów oraz komisji rewizyjnej.

Wybory rozpoczął kurator diecezji Tomasz Bujok, a następnie biskup Diecezji Cieszyńskiej Adrian Korczago kontynuował ich przebieg. Ks. Dariusz Lerch był jedynym kandydatem i uzyskał 129 głosów na 135 głosujących. 6 głosów było nieważnych.

Podczas zgromadzenia wybrano również nową radę parafialną, parafialną komisję rewizyjną oraz rady filiałów w Ustroniu-Polanie, Ustroniu-Dobce oraz Ustroniu-Lipowcu.

Ks. Dariusz Lerch urodził się 15 listopada 1985 roku w Wodzisławiu Śląskim. W latach 2006-2011 studiował teologię ewangelicką w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Uzyskał tytuł magistra teologii na podstawie pracy Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe 1995-2010 aspekty organizacyjno prawne. W 2011 roku został skierowany przez Biskupa Kościoła na praktykę kandydacką do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle a następnie z dniem 1 września tego samego roku do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu. 9 lutego 2013 roku został ordynowany na duchownego w kościele w Lędzinach-Hołdunowie. Ks. Dariusz Lerch jest żonaty, ma dwójkę dzieci.

Najnowsze wpisy

  • 80-te urodziny księdza Henryka Czembora

    26 listopada 2021 roku jubileusz 80-tych urodzin obchodził ksiądz Henryk Czembor. Emerytowany duchowny urodził się 26 listopada 1941 roku w Pszczynie jako syn Pawła i Marty z domu Kozioł. Studia teologiczne na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie rozpoczął w 1959 roku, po czym w dniu 13 października 1963 roku został ordynowany w swojej rodzinnej parafii […]

    Czytaj więcej
  • Wprowadzenie rady parafialnej w Cieszynie

    21 listopada 2021 roku została wprowadzona w urząd nowa Rada Parafialna, Rady Filiałów oraz Komisja Rewizyjna parafii ewangelickiej w Cieszynie. Uroczystego wprowadzenia w Niedzielę Wieczności dokonał zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej, biskup Adrian Korczago. Podczas nabożeństwa połączonego z Wieczerzą Pańską biskup wygłosił okolicznościowe kazanie, w którym, nawiązując do perspektywy wieczności oraz związanej z nią teraźniejszej nadziei, odniósł […]

    Czytaj więcej