Ks. Dariusz Lerch proboszczem w Ustroniu

W 3 Niedzielę przed końcem Roku Kościelnego, 7 listopada 2021 roku, Wyborcze Zgromadzenie Parafialne wybrało ks. Dariusza Lercha na proboszcza parafii ewangelickiej w Ustroniu.

Wybory przeprowadził Biskup Diecezji Cieszyńskiej Adrian Korczago. Ks. Dariusz Lerch był jedynym kandydatem. Na 294 głosujących, za kandydaturą głosowało 287 osób, 5 osób się wstrzymało, 2 głosy były nieważne.

Ks. Dariusz Lerch urodził się 15 listopada 1985 roku w Wodzisławiu Śląskim. W latach 2006-2011 studiował teologię ewangelicką w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Uzyskał tytuł magistra teologii na podstawie pracy Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe 1995-2010 aspekty organizacyjno prawne. W 2011 roku został skierowany przez Biskupa Kościoła na praktykę kandydacką do parafii w Wiśle, a następnie z dniem 1 września tego samego roku do Ustronia, gdzie z dniem ordynacji 9 lutego 2013 roku został wikariuszem, a od 2020 roku był proboszczem pomocniczym. Ks. Dariusz Lerch jest żonaty, ma dwójkę dzieci.

Najnowsze wpisy