Ks. Dariusz Madzia proboszczem parafii w Istebnej

W niedzielę 13 września 2020 roku Wyborcze Zgromadzenie Parafialne jednogłośnie wybrało ks. Dariusza Madzię na nowego proboszcza parafii ewangelickiej w Istebnej.

Wybory przeprowadził biskup Diecezji Cieszyńskiej Adrian Korczago. Ks. Dariusz Madzia był jedynym kandydatem i uzyskał wszystkie 90 głosów osób uczestniczących w wyborach.

Ks. Dariusz Madzia urodził się 9 czerwca 1977 roku w Cieszynie. Dzieciństwo i lata szkolne spędził w Wiśle. W 1997 roku rozpoczął studia teologiczne na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, które ukończył w 2001 roku. 14 lipca 2002 roku został ordynowany w wiślańskim kościele Piotra i Pawła na duchownego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i skierowany z dniem ordynacji na stanowisko wikariusza do parafii w Cieszynie, w której uprzednio odbywał staż przedordynacyjny.

W roku 2006 objął jako proboszcz-administrator parafię w Legnicy, by po czterech latach powrócić do pracy w cieszyńskiej parafii. W latach 2016-2019 pełnił funkcję wiceprezesa w Towarzystwie Ewangelickim, prowadzącym placówki edukacyjne w Cieszynie.

W marcu 2019 roku objął funkcję proboszcza-administratora w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Istebnej.

Jest żonaty, ma dwójkę dzieci.

Najnowsze wpisy