Ks. Dariusz Madzia proboszczem parafii w Istebnej

W niedzielę 13 września 2020 roku Wyborcze Zgromadzenie Parafialne jednogłośnie wybrało ks. Dariusza Madzię na nowego proboszcza parafii ewangelickiej w Istebnej.

Wybory przeprowadził biskup Diecezji Cieszyńskiej Adrian Korczago. Ks. Dariusz Madzia był jedynym kandydatem i uzyskał wszystkie 90 głosów osób uczestniczących w wyborach.

Ks. Dariusz Madzia urodził się 9 czerwca 1977 roku w Cieszynie. Dzieciństwo i lata szkolne spędził w Wiśle. W 1997 roku rozpoczął studia teologiczne na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, które ukończył w 2001 roku. 14 lipca 2002 roku został ordynowany w wiślańskim kościele Piotra i Pawła na duchownego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i skierowany z dniem ordynacji na stanowisko wikariusza do parafii w Cieszynie, w której uprzednio odbywał staż przedordynacyjny.

W roku 2006 objął jako proboszcz-administrator parafię w Legnicy, by po czterech latach powrócić do pracy w cieszyńskiej parafii. W latach 2016-2019 pełnił funkcję wiceprezesa w Towarzystwie Ewangelickim, prowadzącym placówki edukacyjne w Cieszynie.

W marcu 2019 roku objął funkcję proboszcza-administratora w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Istebnej.

Jest żonaty, ma dwójkę dzieci.

Najnowsze wpisy

  • 80-te urodziny księdza Henryka Czembora

    26 listopada 2021 roku jubileusz 80-tych urodzin obchodził ksiądz Henryk Czembor. Emerytowany duchowny urodził się 26 listopada 1941 roku w Pszczynie jako syn Pawła i Marty z domu Kozioł. Studia teologiczne na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie rozpoczął w 1959 roku, po czym w dniu 13 października 1963 roku został ordynowany w swojej rodzinnej parafii […]

    Czytaj więcej
  • Wprowadzenie rady parafialnej w Cieszynie

    21 listopada 2021 roku została wprowadzona w urząd nowa Rada Parafialna, Rady Filiałów oraz Komisja Rewizyjna parafii ewangelickiej w Cieszynie. Uroczystego wprowadzenia w Niedzielę Wieczności dokonał zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej, biskup Adrian Korczago. Podczas nabożeństwa połączonego z Wieczerzą Pańską biskup wygłosił okolicznościowe kazanie, w którym, nawiązując do perspektywy wieczności oraz związanej z nią teraźniejszej nadziei, odniósł […]

    Czytaj więcej