Ks. Krzysztof Śledziński nowym proboszczem pomocniczym w Skoczowie

W niedzielę 21 stycznia 2024 roku na proboszcza pomocniczego skoczowskiej parafii  wybrano księdza Krzysztofa Śledzińskiego.

Wyborczemu Zgromadzeniu Parafialnemu przewodniczył ks. radca Waldemar Szajthauer. Ksiądz Krzysztof Śledziński był jedynym kandydatem. Na 77 głosujących 75 poparło jego kandydaturę. 2 głosy były nie ważne.

Ks. Krzysztof Śledziński pochodzi z Pszczyny, gdzie został ochrzczony przez ks. Jana Motykę, a konfirmowany był przez ks. Jana Badurę. Po ukończeniu Liceum Ekonomicznego w Pszczynie swoje wykształcenie ks. Śledziński zdobywał w następujących szkołach i uczelniach: Bielska Szkoła Polityki Socjalnej w Bielsku-Białej (dyplom pracownika socjalnego, Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej (dyplom licencjata finansów i bankowości o specjalności handlowo-celnej), Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (dyplom magistra teologii), Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej (dyplom inżyniera informatyka). Ponadto ukończył studia podyplomowe: Mechanizmy funkcjonowania strefy Euro w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej oraz Zarządzanie i Marketing w Rolnictwie w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Praca magisterska, którą ks. Krzysztof Śledziński obronił w 2008 roku nosiła tytuł: Stosunek etyki chrześcijańskiej do transplantacji i ksenotransplantacji i była ona poświęcona zagadnieniom etycznym związanym z przeszczepianiem organów i tkanek. W trakcie ostatniego semestru studiów w ChAT ks. Śledziński został skierowany na praktykę kandydacką do parafii w Cieszynie, gdzie po ordynacji, która miała miejsce w sierpniu 2009 roku został wikariuszem. W latach 2011 – 2014 był wikariuszem w parafii w Wiśle. Od roku 2019 ks. Krzysztof Śledziński służył w Diecezji Mazurskiej, przez rok jako wikariusz tej Diecezji, a później, jako proboszcz-administrator parafii w Mrągowie. Od września 2021 roku, ks. Śledziński jest wikariuszem parafii w Skoczowie.

Ksiądz Krzysztof Śledziński pracował również, jako pracownik socjalny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Ośrodku Pomocy Społecznej, a także pełnił funkcję eksperta zewnętrznego oceniającego wnioski z zakresu edukacji, składane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim.

Najnowsze wpisy