Ks. Marcin Brzóska nowym proboszczem parafii ewangelickiej w Cieszynie

W niedzielę 21 października 2018 roku Wyborcze Zgromadzenie Parafialne wybrało ks. Marcina Brzóskę na nowego proboszcza parafii ewangelickiej w Cieszynie.

Wybory przeprowadził biskup Diecezji Cieszyńskiej Adrian Korczago wraz z radcą diecezji, ks. Waldemarem Szajthauerem. Ks. Marcin Brzóska uzyskał 485 głosów, a ks. Sławomir Sikora 457 głosów.

Ks. Marcin Brzóska urodził się 3 kwietnia 1976 roku w Mikołowie. Ochrzczony i konfirmowany w tamtejszym kościele ewangelickim; w latach 1995-2000 studiował teologię w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Po odbyciu praktyk kandydackich w parafiach w Mikołajkach i Kłodzku ordynowany 25 marca 2001 roku w Mikołowie przez bp. Janusza Jaguckiego. W latach 2001-2002 wikariusz parafii w Wiśle, a w latach 2002-2007 wikariusz Biskupa Kościoła w Warszawie. Od lutego 2007 roku był proboszczem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Świętochłowicach i proboszczem-administratorem parafii w Rudzie Śląskiej-Wirku.

W latach 2012-2016 członek Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Obecnie członek Rady Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie. Jest dyrektorem Diakonii Diecezji Katowickiej, członkiem Rady Programowej Wydawnictwa Augustana oraz członkiem Międzykościelnej Komisji Agendarnej.

Ks. Marcin Brzóska jest żonaty z Magdaleną Brzóską zd. Brańczyk i ma dwie córki: Elizę i Milenę.

?

Najnowsze wpisy