Ks. Piotr Sztwiertnia proboszczem w Goleszowie

W Niedzielę Palmową 10 kwietnia 2022 roku Wyborcze Zgromadzenie Parafialne wybrało ks. Piotra Sztwiertnię na proboszcza parafii ewangelickiej w Goleszowie.

Wybory przeprowadził Biskup Diecezji Cieszyńskiej Adrian Korczago. Ks. Piotr Sztwiertnia był jedynym kandydatem. Na 239 głosujących, za kandydaturą głosowało 229 osób, 8 osób się wstrzymało, 2 głosy były nieważne.

Ks. Piotr Sztwiertnia urodził się 18 maja 1991 roku w Cieszynie jako syn ks. Zdzisława Sztwiertni i Ewy zd. Gajdzica. W latach 2010-2015 studiował teologię ewangelicką na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i obronił pracę magisterską pt. „Kategoria nawrócenia w myśli ks. dra Alfreda Jaguckiego i ks. Leszka Czyża na tle Ksiąg Symbolicznych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP”. Po studiach został skierowany na praktykę kandydacką do parafii w Katowicach-Szopienicach, Sosnowcu, Mysłowicach i Lędzinach-Hołdunowie. Ordynowany 21 stycznia 2017 roku w Białej. W latach 2016-2017 praktykant i wikariusz diecezji cieszyńskiej oraz kierownik biura Ewangelickich Dni Kościoła. Od września 2017 roku wikariusz parafii ewangelickiej w Goleszowie.

Jest żonaty, ma syna.

Najnowsze wpisy