Międzynarodowa konferencja teologiczna w Warszawie z okazji 50-lecia powstania Konkordii Leuenberskiej

24 maja 2023 roku w gmachu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z okazji 50-lecia przyjęcia Konkordii Leuenberskiej przez Kościoły ewangelickie w Europie odbyła się konferencja zatytułowana „50 lat Konkordii Leuenberskiej – dziedzictwo i wyzwania”.

Spotkanie rozpoczęło się w auli Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (ChAT). Uczestniczyli w nim duchowni trzech polskich Kościołów ewangelickich: luterańskiego (w tym 20 duchownych diecezji cieszyńskiej na czele z bp. Adrianem Korczago), reformowanego i metodystycznego, a także zagraniczni goście i prelegenci. Po oficjalnym przywitaniu zebranych przez bp. dr. hab. Marcina Hintza, prof. ChAT słowa pozdrowienia przekazali biskupi: Jerzy Samiec (Kościół Ewangelicko-Augsburski), Semko Koroza (Kościół Ewangelicko-Reformowany) oraz Andrzej Malicki (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny i Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej).

Pierwszą sesję wykładową, moderowaną przez prorektora ChAT prof. Tadeusza Zielińskiego, rozpoczął wykład Prezydenta Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie (WKEE) ks. Johna Bradbury’ego ze Zjednoczonego Kościoła Reformowanego w Wielkiej Brytanii. Prelegent omówił temat wspólnoty jaką tworzy WKEE w różnorodnym, ale i często podzielonym świecie przez wiele (często „nieteologicznych”) czynników. Następnie tematykę Konkordii Leuenberskiej z perspektywy polskiej omówił prof. Jerzy Sojka, który przypominał wielokrotne próby jednoczenia się protestantów na ziemiach polskich na przestrzeni lat. Temat Konkordii z perspektywy europejskich metodystów przedstawił ks. Jorgen Thaarup z Kościoła Metodystycznego w Danii. Na koniec pierwszej sesji Krzysztof Bandoła-Skierski z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w formie prezentacji przedstawił: Zgodę sandomierską, jako dokument prekursorski w jednoczeniu się kościołów ewangelickich w Europie”.

W trakcie przerwy uczestnicy konferencji mogli wziąć udział w zwiedzaniu gmachu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, gdzie zobaczyli m.in. salę konferencyjną, kaplicę ekumeniczną, czy akademicką bibliotekę.

Druga sesja wykładowa, moderowana przez zwierzchnika polskich metodystów bp. Andrzeja Malickiego, rozpoczęła się od wręczenia przez sekretarza generalnego WKEE ks. Mario Fischera prof. Karolowi Karskiemu medalu za zasługi w działaniach na rzecz jedności Kościołów ewangelickich w Europie. Następnie bp Marcin Hintz omówił problematykę dialogu teologicznego pomiędzy WKEE a Kościołem rzymskokatolickim. Kolejnym prelegentem był dr Krisztián Kovács z Reformowanego Uniwersytetu Teologicznego Debreczynie. Podjął się on omówienia wyzwań, jakie wiążą ze sobą różnice w podejściu do kwestii etyczno-moralnych oraz eklezjologii w poszczególnych Kościołach WKEE. Trzeci wykład na temat rozwoju i przemian WKEE w zmieniającym się świecie wygłosił wiceprezydent WKEE, proboszcz parafii ewangelickiej w Cieszynie, ks. Marcin Brzóska. Na koniec drugiej sesji głos zabrał ks. Mario Fischer, który zaprezentował współczesną debatę teologiczną wśród Kościołów Wspólnoty.

Ostatnim punktem konferencji było wspólne nabożeństwo w kościele ewangelicko-reformowanym w Warszawie, podczas którego kazanie wygłosił sekretarz generalny WKEE ks. Mario Fischer, a uczestnicy, podkreślając znaczenie wspólnoty, przystąpili razem do sakramentu Stołu Pańskiego.

Konkordia Leuenberska to dokument przyjęty 16 marca 1973 roku w Leuenbergu w Szwajcarii, w którym większość Kościołów ewangelickich w Europie wyraziła wspólne stanowisko w kwestiach dotychczas rozbieżnych – Chrztu Świętego, Wieczerzy Pańskiej, predestynacji oraz chrystologii, co doprowadziło do wzajemnego wprowadzenia przez te Kościoły wspólnoty ołtarza i ambony. Dokument ten umożliwił powstanie w 1974 roku Leuenberskiej Wspólnoty Kościołów, która od 2003 roku nosi nazwę Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie (WKEE).

Zdjęcia: Damian Rusin, Facebook Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce

Najnowsze wpisy