Modlitwa o młodych

Biskup Kościoła Jerzy Samiec zachęca do modlitwy o młodych ludzi przystępujących do egzaminów maturalnych, zawodowych i na zakończenie szkoły podstawowej.

Drodzy,

zwracam się do Was z wielką prośbą o dołączenie do niedzielnych modlitw młodych ludzi, którzy niebawem przystąpią do egzaminów maturalnych, zawodowych i na zakończenie szkoły podstawowej. Tym razem ze względu na pandemię koronawirusa jest to dla nich szczególnie trudne wyzwanie. Nauka zdalna ograniczyła kontakt nie tylko z nauczycielami, ale także z rówieśnikami. Młodzi potrzebują więc naszego wsparcia, zrozumienia i modlitewnego towarzyszenia.

Proponuję abyśmy w najbliższych tygodniach regularnie modlili się o błogosławieństwo, siłę i mądrość dla wszystkich, którzy przystępują do egzaminów w maju i czerwcu. Niech Bóg ma ich w swojej opiece i pomoże rozpoznać powołania. Pięknym symbolem wspólnej modlitwy Kościoła byłoby śpiewanie przez cały miesiąc (na każdym niedzielnym nabożeństwie) pieśni „Ach, ześlij Panie przebudzenie” (SE 716) we wszystkich naszych kościołach.

Poniżej przesyłam proponowaną treść modlitwy. Zachęcam do tego, żeby zaangażować do jej wygłoszenia młodzież, rodziców, a także – o ile to możliwe – babcie i dziadków. Proszę też o poruszenie tematów związanych z odnajdywaniem powołania podczas lekcji religii, spotkań młodzieżowych itp. Zachęcajmy młodych ludzi do rozważenia służby w Kościele. Módlmy się o powołania dla przyszłych duchownych.

Wasz w Chrystusie
Biskup Jerzy Samiec

PROPONOWANA TREŚĆ MODLITWY O MŁODYCH

Dobry Boże,

przychodzimy do Ciebie w modlitwie w trudnym pandemicznym czasie, żeby prosić o dar mądrości dla naszych bliskich, którzy w najbliższych tygodniach będą przystępować do egzaminów. Prosimy o wsparcie dla ośmioklasistów, maturzystów i osób zdających egzaminy zawodowe. Bądź z wszystkimi młodymi ludźmi, którzy zastanawiają się nad swoją przyszłością, poszukują powołania, troszczą się o to, co będzie dalej.

Daj im rozeznanie w skomplikowanym świecie, pomóż odróżniać dobro od zła, chroń przed wszelkim niebezpieczeństwem, wzmacniaj ich odwagę do podejmowania wyzwań i rozbudź poczucie odpowiedzialności, aby wiedzieli, że są ważni i mogą wiele zdziałać.

Ostatni rok nie był łatwy dla młodych ludzi. Izolacja społeczna sprawiła, że zerwała się naturalna relacja łączącą nauczycieli i uczniów, a także samych uczniów i ich rówieśników. W wielu domach zabrakło miłości, zrozumienia i towarzyszenia. Nałogi i przemoc uderzyły jeszcze mocniej. Dlatego prosimy o wyposażenie nas wszystkich w wiarę, nadzieję i miłość. Niech nie będą to tylko slogany, ale wezwanie do codziennego stawania w obronie tych, którzy się źle mają. Prosimy o przemianę serc ludzi wszystkich pokoleń.

Wzmocnij zmęczonych, odnajdź zagubionych, posil osłabionych, napełnij sensem życie tych, którzy są w beznadziei, podtrzymuj zapał radosnych i wspieraj aktywnych w walce o godność drugiego człowieka.

W Biblii czytamy następujące słowa: „Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania ewangelii pokoju, a przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego; weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże.” (List do Efezjan 6,13-17)

O to wszystko Boże prosimy dla młodych ludzi, którzy są wśród nas i potrzebują Ciebie. Przyznaj się do nich wtedy, gdy tego najbardziej potrzebują. Przebaczaj błędy i wskaż dobrą przyszłość.

Amen.

Najnowsze wpisy