Nowa dyrektor EDO „Soar”

Ilona Matuszek została nową dyrektor Ewangelickiego Domu Opieki „Soar” w Bielsku-Białej.

28 lipca 2021 roku Rada Parafialna parafii ewangelickiej w Bielsku podczas swojego posiedzenia zdecydowała o wyborze Ilony Matuszek na stanowisko nowej dyrektor Ewangelickiego Domu Opieki „Soar”.

Ilona Matuszek zd. Kubala urodziła się 26 czerwca 1984 roku w Cieszynie. Pochodzi z Dębowca, gdzie spędziła dzieciństwo i lata szkolne. Studia rozpoczęła w 2004 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Obroniła w 2007 roku licencjat z pedagogiki – specjalność praca socjalna i opiekuńczo-wychowawcza. W 2009 roku uzyskała tytuł magistra – specjalność edukacja religijna, profil ewangelicki. W tym samym roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania w pomocy społecznej, rok później ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania funduszami europejskimi. Od dwunastu lat jest zatrudniona w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębowcu jako specjalista pracy socjalnej i inspektor ochrony danych osobowych. Od 2014-2018 roku była zatrudniona również jako katecheta w Międzyszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach. Obecnie wraz z mężem, ks. Michałem Matuszkiem i synami Marcinem i Filipem mieszka w Ustroniu-Polanie. Aktywnie uczestniczy w życiu parafii, zajmuje się pracą z dziećmi, prowadzi szkółki niedzielne, organizuje spotkania dla kobiet – „Samarytanek” z Polany. Swoje śpiewacze pasje realizuje na wielu płaszczyznach, m.in. w chórze mieszanym Polana-Dobka w Ustroniu oraz w Wyższobramskim Chórze Kameralnym w Cieszynie.

W trudnym okresie przejściowym obowiązki dyrektora domu opieki pełniła Jolanta Mentel, której bardzo dziękujemy za poświęcenie i włożony trud w pracę z pensjonariuszami oraz sprawy administracyjne.

Najnowsze wpisy