Noworoczne spotkanie ewangelickich samorządowców

4 stycznia 2020 roku w sali Domu Zborowego im. ks. bp. Andrzeja Wantuły odbyło się noworoczne spotkanie ewangelickich samorządowców.

Zebranych powitał bp Adrian Korczago, dziękując za samorządowe zaangażowanie i podejmowanie licznych działań, które wiążą się z wieloma wyzwaniami. Nawiązując do biblijnego hasła 2020 roku życzył, by samorządowcy wykazywali się wiarą pomimo wszelkich przeciwności i bycia nierzadko u kresu sił oraz potrafili czerpać z Boga siłę do działania. Do uczestników z noworocznymi życzeniami zwrócił się także bp Marian Niemiec, zwierzchnik diecezji katowickiej.

Następnie bp Adrian Korczago na podstawie przemyśleń prof. Karola Toeplitza dotyczących preantycznych demokratycznych wyborów opisanych w Księdze Sędziów zachęcał zebranych do dyskusji, jak biblijny przykład wykorzystać w kontekście kolejnego procesu wyborczego, wytypowania większej liczby ewangelickich samorządowców, tak by głos ewangelików był słyszalny w wielu miejscach na różnych szczeblach samorządowego zaangażowania.

Podczas dyskusji uczestnicy wskazywali, że samorządowa aktywność wiąże się z dużym wyzwaniem, którego nie wszyscy chcą się podjąć. Sprawowanie funkcji publicznych i konieczność składania np. oświadczeń majątkowych często odstrasza potencjalnych zainteresowanych, podobnie jak wysoki koszt kampanii wyborczej. Zauważono, że ważną rolę do odegrania mają parafie – warto organizować spotkania różnych grup parafialnych z samorządowcami i potencjalnymi kandydatami. Dostrzeżono, że potrzebne jest stworzenie odpowiedniego sztabu wyborczego, zachęcanie młodzieży do aktywności w samorządach. Podkreślono, że wybory do różnych gremiów będą się na siebie nakładać, a zatem należy zdecydować, w których przestrzeniach chcemy mieć reprezentanta.

W trakcie spotkania zgłoszono również propozycję, by Diecezja Cieszyńska zorganizowała uroczystości związane ze 100-leciem podziału Śląska Cieszyńskiego na polską i czeską część.

Najnowsze wpisy