Noworoczne spotkanie niesłyszących

4 stycznia 2020 roku niesłyszący z Diecezji Cieszyńskiej spotkali się noworocznie w parafii ewangelickiej w Bielsku. W Nowy Rok uczestników wprowadziło słowo z Ewangelii Marka 9,24 i rozmyślanie na podstawie księgi Hioba.

W dalszej części spotkania inżynier Roman Fluder z oddziału PCK w Czechowicach-Dziedzicach przeprowadził pokaz pierwszej pomocy połączonej z resuscytacją krążeniowo-oddechową i zaprezentowaniem urządzenia AED.

Tekst: dk. Barbara Adamus

Najnowsze wpisy