Noworoczne spotkanie w Bielsku-Białej

16 stycznia 2023 roku w bielskim ratuszu odbyło się noworoczne, ekumeniczne spotkanie Prezydenta Bielska-Białej i Rady Miejskiej wraz z duchowieństwem.

Podczas spotkania życzenia złożyli: Przewodnicząca Rady Miasta Dorota Piegzik-Izydorczyk oraz Prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski, który przedstawił zakres najważniejszych działań i dokonań podejmowanych przez władze samorządowe w 2022 roku oraz poinformował o planach na rok bieżący. Słowa pozdrowień tradycyjnie przekazali Biskup Pomocniczy Diecezji Bielsko-Żywieckiej Kościoła Rzymskokatolickiego Piotr Greger, a następnie Biskup Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce Adrian Korczago, który powiedział między innymi: „W moim odczuciu spotkaliśmy się dzisiaj razem, by przypomnieć sobie o udzielaniu sobie nawzajem gościnności, jako z jednej strony gospodarze tego regionu, szczególnie tego miasta, z drugiej będąc tutaj  jedynie gośćmi. To dosyć złożone, ale oddające istotę samorządnego zawiadywania otrzymanym od Boga darem w dzierżawę. Bowiem nic nie jest naszą własnością »nawet jeden listek«, jak śpiewają w »Nieszporach ludźmierskich« artyści Piwnicy pod Baranami. Z udzielanej sobie nawzajem gościnności wynikać ma nasza wspólna aktywność, zintegrowana, samowystarczalna w codziennym, powszednim życiu, pełna odpowiedzialności i różnorodnych doświadczeń, urzeczywistniająca prawdę, że »ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci« (1 J 2,8)”.

Wszyscy obecni mieli okazję złożyć sobie wzajemne życzenia oraz podzielić się opłatkiem. Wraz z bp. Adrianem Korczago, Kościół Ewangelicko-Augsburski reprezentowali: ks. Artur Woltman ze Starego Bielska, ks. Robert Augustyn z Białej oraz praktykant diecezjalny Adam Bujok.

Najnowsze wpisy