Rada diecezjalna

Pracami synodu diecezjalnego kieruje czteroosobowa rada diecezjalna, która jest władzą wykonawczą diecezji. W skład rady wchodzi biskup diecezjalny oraz świecki kurator diecezjalny, a także radca duchowny i radca świecki. Do zadań rady diecezjalnej należy zarządzanie majątkiem diecezji, wykonywanie uchwał synodu diecezjalnego, a także zajmowanie się sprawami zleconymi przez kościelne władze przełożone.

Obecna rada diecezjalna:

bp dr Adrian Korczago, prof. ChAT
kurator Tomasz Bujok,
ks. radca Waldemar Szajthauer,
radca Krystyna Penkała.

Rada diecezjalna w latach
2016-2017:

bp dr Adrian Korczago
kurator Tomasz Bujok,
ks. radca Piotr Wowry,
radca Maciej Oczkowski.

Rada diecezjalna w latach
2012-2015:

bp Paweł Anweiler
kurator Tomasz Bujok,
ks. radca Piotr Wowry,
radca Maciej Oczkowski.

Najnowsze wpisy