Obradował Synod Kościoła XIV kadencji

Nabożeństwem ze Spowiedzią i Komunią Św. rozpoczęła się pierwsza sesja Synodu Kościoła XIV kadencji.

Podczas nabożeństwa Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec przyjął ślubowanie nowych członków Synodu. Podczas wiosennej sesji Synodu Kościoła w dniach 22-23 kwietnia 2017 roku wybrano także nowego Prezesa Synodu i Radę Synodalną.

W dalszej części pierwszego dnia obrad ks. Grzegorz Giemza przedstawił sprawozdanie Rady Synodalnej. Po przyjęciu przez Synod sprawozdania Rady prowadzenie sesji przejął Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec i rozpoczęły się wybory Prezesa Synodu.

Na stanowisko Prezesa Synodu zgłoszono dwóch kandydatów: ks. Adama Malinę oraz ks. Waldemara Szajthauera. Przed głosowaniem obaj kandydaci mieli możliwość zaprezentowania swojej osoby. W wyniku tajnego głosowania kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów: ks. Adam Malina 37 głosów, ks. Waldemar Szajthauer 25 głosów. Głosowało 63 z 64 synodałów. Bp Jerzy Samiec ogłosił, że Prezesem Synodu XIV kadencji został ks. dr Adam Malina.

Następnie odbyły się wybory radców Rady Synodalnej. Zgłoszono następujących kandydatów:
– kandydaci świeccy: Izabela Główka-Sokołowska, Emir Kasprzycki, Jarosław Płuciennik, Anna Wantulok;
– kandydaci duchowni: ks. Marek Londzin, ks. Marcin Makula, ks. Waldemar Szajthauer, ks. Tomasz Wigłasz

Radcami Rady Synodalnej zostali: ks. Marek Londzin, ks. Waldemar Szajthauer (radcy duchowni) oraz prof. Jarosław Płuciennik i Anna Wantulok (radcy świeccy). Zastępcami członków Rady Synodalnej zostali: Emir Kasprzycki, ks. Tomasz Wigłasz.

W czasie trwania wiosennej sesji Synodu Kościoła synodałowie, prócz wyborów Prezesa Synodu i radców Rady Synodalnej, zadecydowali również o składzie Synodalnej Komisji Rewizyjnej. W jej skład weszli: Katarzyna Luc, Emir Kasprzycki i Jerzy Sikora, a zastępcą został ks. Marcin Pysz. Wybrano również sędziów Wyższego Sądu Dyscyplinarnego (Jakuba Cebulę i Piotra Kowalskiego) oraz sędziów Sądu Dyscyplinarnego (Jerzy Bujok, Łukasz Cieślak, Jakub Cupriak, Joanna Szydlik i ks. Wiesław Żydel).

W części sprawozdawczej wysłuchano sprawozdania Biskupa Kościoła ks. Jerzego Samca. Przedstawiono też sprawozdania z działalności Konsystorza, różnych instytucji kościelnych i komisji synodalnych. Po prezentacji i dyskusji wszystkie sprawozdania zostały zatwierdzone.

Rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej ks. prof. Bogusław Milerski przedstawił plany związane z budową nowej siedziby uczelni. Przedstawiono także informacje dotyczące Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej w Namibii oraz diecezjalnych i ogólnopolskich obchodów jubileuszu 500 lat Reformacji. Synodałowie poruszeni informacją o suszy, która dotknęła Namibię i inne kraje afrykańskie, podjęli decyzję o przekazaniu ofiary z niedzielnego nabożeństwa na kolejny projekt pomocowy w Namibii. Zebrano kwotę 2000 zł.

Podczas obrad przegłosowano również ilość komisji synodalnych i zatwierdzono ich skład. Wśród uchwał podjętych na 1. sesji Synodu Kościoła XIV kadencji znalazła się m.in. sprawa przyjęcia przepisów przejściowych w związku z reformą edukacji w Polsce i „Podstawy programowej nauczania religii ewangelickiej dla klasy VII–VIII szkoły podstawowej”. W kwestii określenia wieku konfirmacji zdecydowano, że do jesiennej sesji Synodu w 2018 r. przygotowanie do konfirmacji będzie odbywać się na wcześniej ustalonych zasadach. W tym czasie Komisja ds. Edukacji i Wychowania Chrześcijańskiego oraz inne komisje synodalne podejmą prace zmierzające do przygotowania propozycji rozwiązań dotyczących przygotowania i dopuszczenia młodzieży do konfirmacji z uwzględnieniem programu nauczania religii i podstawy programowej nauczania kościelnego.

Tekst: luteranie.pl
Zdjęcia: Beata Michałek

 

Najnowsze wpisy