Obrady I sesji Synodu Diecezji VI kadencji

W sobotę 4 marca w Bielsku-Białej odbyła się I sesja synodu diecezjalnego VI kadencji.

Podczas synodu podsumowano rok 2016 oraz wybrano nową radę diecezjalną, komisję rewizyjną, a także delegatów świeckich do Synodu Kościoła.

Synod rozpoczął się nabożeństwem spowiednio-komunijnym w kościele Zbawiciela w Bielsku-Białej, podczas którego kazanie wygłosił ks. bp Adrian Korczago. Następnie uczestnicy udali się do budynku Augustany, gdzie rozpoczęły się właściwe obrady. Na wstępie bp Korczago podziękował Sylwii Cieślar – wiceprzewodniczącej Sejmiku Śląskiego – za wszelkie przeprowadzone do tej pory inicjatywy związane z Rokiem Reformacji, życząc dalszego entuzjazmu i sił do pracy nad kolejnymi zadaniami. Biskup podziękował również ustępującej radzie diecezjalnej oraz komisji rewizyjnej.

W pierwszej części obrad synodałowie usłyszeli i zatwierdzili sprawozdanie biskupa diecezjalnego za 2016 rok, zatwierdzili sprawozdania synodalnych komisji, zatwierdzili sprawozdanie finansowe za rok 2016, udzielili absolutorium radzie diecezjalnej oraz przyjęli preliminarz na 2017 rok.

Drugą część obrad – wybory rady diecezjalnej, komisji rewizyjnej oraz delegatów świeckich do Synodu Kościoła – prowadził bp Jerzy Samiec, Biskup Kościoła. Na stanowisko kuratora diecezji zgłoszono jednego kandydata, dotychczasowego kuratora, Tomasza Bujoka z Wisły-Głębiec. Został on jednomyślnie wybrany na kolejną kadencję.

Nowym radcą duchownym został ks. Waldemar Szajthauer, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle, który również był jedynym kandydatem zgłoszonym na tę funkcję. Nowym radcą świeckim została Krystyna Penkała (parafia Cieszyn), a jej zastępcą Anna Wantulok (parafia Jaworze).

W skład komisji rewizyjnej weszli (w kolejności alfabetycznej): Jan Król (parafia Cieszyn), Jan Machalica (parafia Bielsko), Danuta Pietroszek (parafia Ustroń). Zastępcami zostali: Andrzej Stefański (parafia Bielsko) i Paweł Molin (parafia Wisła).

Do Synodu Kościoła delegatami świeckimi zostali (w kolejności alfabetycznej): Edward Cieślar (parafia Goleszów), Korneliusz Glajcar (parafia Dzięgielów), Jerzy Kłoda (parafia Ustroń), Jan Machalica (parafia Bielsko), Jarosław Mazur (parafia Drogomyśl), Adam Pastucha (parafia Skoczów), Krystyna Penkała (parafia Cieszyn), Marek Rymorz (parafia Skoczów), Jerzy Sikora (parafia Goleszów), Krzysztof Szklorz (parafia Goleszów), Przemysław Sztwiertnia (parafia Wisła-Jawornik), Aleksandra Trybuś-Cieślar (parafia Cieszyn) i Anna Wantulok (parafia Jaworze). Pierwszymi zastępcami zostali Paweł Molin (parafia Wisła) i Edward Markuzel (parafia Ustroń).

Najnowsze wpisy