Obrady Synodu Diecezjalnego w Bielsku-Białej

W sobotnie popołudnie 24 listopada w sali „Augustany” w Bielsku-Białej obradował w ramach IV sesji VI kadencji Synod Diecezji Cieszyńskiej.

Bp Adrian Korczago powitał zebranych, wspomniał zmarłych w tym roku członków Synodu – Jerzego Kłodę, ks. Adama Podżorskiego i ks. Alfreda Stańka oraz przedstawił porządek obrad. Ponadto powołano sekretarzy i komisję skrutacyjną oraz przyjęto protokół III sesji Synodu z posiedzenia w marcu 2018 roku również w Bielsku-Białej. Ślubowanie złożyli nowi członkowie Synodu – ks. Alfred Borski, ks. Tymoteusz Bujok, ks. Karol Długosz, Urszula Gomola, ks. Bogusław Sebesta oraz ks. Jan Sztwiertnia.

W dalszej części obrad kurator diecezji Tomasz Bujok przedstawił preliminarz na rok 2019, który został przyjęty przez Synod. Synodałowie podjęli także uchwałę dotyczącą praktycznego wymiaru konfirmacji w Diecezji Cieszyńskiej. Uczynili to w oparciu o wniosek konferencji duchownych z dnia 14 listopada 2018 roku (wniosek przyjęli wszyscy obecni duchowni przy dwóch głosach przeciwnych). Zaproponowana uchwała została przyjęta przez Synod w proporcjach: 49 głosów za, 25 przeciw, 13 głosów wstrzymujących.

W wyniku przyjętej uchwały w roku 2019 i 2020 do konfirmacji po dwuletniej nauce konfirmacyjnej odbywającej się w parafii w wymiarze minimum 55 godzin przystąpią uczniowie w wieku 14/15 lat (klasy ósmej szkoły podstawowej). Od roku 2022 do konfirmacji przystępować będą uczniowie w wieku 15/16 lat (klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej) po dwuletniej nauce konfirmacyjnej w wymiarze 55 godzin.

Najnowsze wpisy