Obrady Synodu Diecezjalnego w Bielsku-Białej

3 marca 2018 roku w Bielsku-Białej odbyła się III sesja VI kadencji Synodu Diecezji Cieszyńskiej.

Obrady Synodu rozpoczęły się nabożeństwem spowiednio-komunijnym w kościele Zbawiciela na placu ks. Marcina Lutra. Następnie synodałowie przeszli do budynku „Augustany”, gdzie w głównej sali kontynuowali swoje posiedzenie. Bp Adrian Korczago powitał zebranych, przedstawił porządek obrad, powołano sekretarzy i komisję skrutacyjną oraz przyjęto protokół II sesji Synodu z posiedzenia w listopadzie 2017 roku w Wiśle.

W dalszej części obrad bp Korczago przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w 2017 roku. Synodałowie zatwierdzili także sprawozdania komisji synodalnych, jak i sprawozdanie finansowe Diecezji za rok 2017. Udzielili też absolutorium Radzie Diecezjalnej. Ponadto znowelizowano budżet Diecezji na rok 2018.

Następnie ks. Łukasz Ostruszka, członek zespołu ds. obchodów 100-lecia niepodległości, przedstawił proponowane projekty związane z tym jubileuszem. Synodałowie pracowali również w grupach, gdzie wspólnie dyskutowali na temat wieku konfirmacyjnego.

Najnowsze wpisy