Obrady Synodu Kościoła w Katowicach

W dniach 6-8 października w Katowicach 26 delegatów z Diecezji Cieszyńskiej uczestniczyło w drugiej sesji XIV Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Obrady zostały połączone z obchodami Jubileuszu Reformacji w Diecezji Katowickiej.

Synod zainaugurowano nabożeństwem, podczas którego Słowo Boże zwiastował bp Marian Niemiec, zwierzchnik Diecezji Katowickiej.

Do grona synodałów powołano czterech nowych członków wybranych przez Radę Synodalną: ks. Jerzego Belowa z Wydawnictwa Augustana, ks. Władysława Wantuloka ze Stowarzyszenia Księży i Katechetów, dk. Pawła Gumperta z Centrum Misji i Ewangelizacji oraz dr. Jerzego Sojkę z Krajowego Komitetu ŚFL.

Podczas obrad dyskutowano o zagadnieniu konfirmacji i ewentualnej zmianie wieku konfirmacyjnego, a także przyjęto sprawozdania Rady Synodalnej, Biskupa Kościoła i Konsystorza. Ponadto synodałowie zatwierdzili budżet Kościoła na 2018 rok.

Uczestnicy synodu wzięli także udział w Gali Reformacyjnej w sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. W trakcie gali wręczono „Śląskie Szmaragdy” – nagrody Diecezji Katowickiej przyznawane wybitnym przedstawicielom Śląska za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ekumenizmu, pracy na rzecz pojednania i integracji europejskiej. Jednym z nagrodzonych był przedstawiciel Diecezji Cieszyńskiej ks. prof. Manfred Uglorz. Oprócz niego wyróżnieni zostali abp Wiktor Skworc, Henryk Mercik – członek Zarządu Województwa Śląskiego oraz Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”. Uroczystość w sali NOSPR uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” pod dyr. Jean-Claude’a Hauptmanna, a dwie pieśni wspólnie wykonały połączone chóry Diecezji Katowickiej pod dyr. Joanny Bliwert-Hoderny.

W niedzielę 8 października przedstawiciele trzech gremiów: konferencji biskupów, rady synodalnej i Konsystorza (w tym reprezentanci Diecezji Cieszyńskiej) zwiedzili Sejmik Śląski, spotkali się z przewodniczącym zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierzem Karolczakiem oraz wzięli udział w uroczystym obiedzie z władzami Urzędu Marszałkowskiego. Podczas spotkania bp Adrian Korczago podziękował władzom samorządowym za przychylność i wszelką pomoc przy organizacji jubileuszowych wydarzeń.

Zdj. Michał Malina, Beata Michałek, Sylwia Cieślar

Najnowsze wpisy