Obrońca praw i wolności Kościoła

Z perspektywy stulecia od utworzenia suwe­rennego państwa polskiego warto nakreślić społeczno­-polityczny kontekst działalności bpa Juliusza Burschego, zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-­Augsburskiego w odrodzonej Polsce.

Dzieje życia Juliusza Burschego można podzielić na dwa okresy: okres młodości, chłonięcia atmosfery XIX wieku, budowania osobowości i wykuwania się idei, któ­ rym był wierny przez resztę życia. Drugim okresem było wejście w wir polityki od 1905 roku i uzyskanie niezwy­ kłych na te czasy szans na realizację planów dotyczących Kościoła.

 

Najnowsze wpisy