Odsłonięcie tablicy pamiątkowej śp. ks. gen. Adama Pilcha

W niedzielę 27 czerwca w Wiśle odsłonięto tablicę pamiątkową śp. ks. gen. Adama Pilcha, pochodzącego z Wisły duchownego ewangelickiego, który zmarł tragicznie w katastrofie lotniczej 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem.

Uroczystość wpisała się w obchody 183. pamiątki poświęcenia kościoła ap. Piotra i Pawła. Okolicznościowe kazanie wygłosił zwierzchnik diecezji cieszyńskiej, bp Adrian Korczago, a w liturgii czynnie uczestniczyli kursanci Instytutu Pastoralnego. Obecni byli również przedstawiciele władz samorządowych.

Po nabożeństwie na placu przed kościołem odbyło się odsłonięcie tablicy. Postać śp. ks. gen. Adama Pilcha przybliżył ks. ppłk Wiesław Żydel, Dziekan Rodzaju Sił Zbrojnych – Sił Powietrznych, krótkie wspomnienie i modlitwę zmówił bp Marcin Makula, Naczelny Kapelan – Ewangelicki Biskup Wojskowy, a tekst biblijny odczytał ks. por. Dawid Banach. Krótkie przemówienie wygłosił także starosta cieszyński Mieczysław Szczurek. Tablicę odsłonił bp Adrian Korczago wraz z żoną śp. ks. gen. Adama Pilcha Kornelią Pilch i córką Emmą.

Ks. Adam Pilch urodził się 26 czerwca 1965 roku w Wiśle. Tam ukończył szkołę podstawową oraz technikum hotelarskie. Po zdaniu egzaminu dojrzałości w 1984 roku rozpoczął studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej na wydziale teologii ewangelickiej. Studia teologiczne ukończył w 1989 roku, zdając egzamin magisterski.

15 lipca 1990 roku w Sorkwitach został ordynowany na duchownego Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego w RP. Z dniem swojej ordynacji objął stanowisko wikariusza diecezjalnego Diecezji Warszawskiej i pełnił tę funkcję do 1993 roku. W latach 1993–1995 był administratorem Parafii Ewangelicko–Augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie, gdzie w 1995 roku został wybrany na stanowisko proboszcza i wprowadzony w urząd w styczniu 1996 roku. Pełnił tę funkcję do swojej śmierci.

W 1995 roku rozpoczął pracę w Ewangelickim Duszpasterstwie Wojskowym, otrzymując stopień majora na stanowisku dziekana Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Od 1999 roku pełnił funkcję zastępcy Ewangelickiego Biskupa Wojskowego w stopniu pułkownika. W latach 1995–1997 pracował w Komisji Regulacyjnej przy MSWiA. W roku 1995 ukończył studium językowe Uniwersytetu w Londynie.

Ks. Adam Pilch był członkiem Kapituły Orderu Uśmiechu. W 2007 roku został odznaczony złotym medalem Alberta Schweitzera, nadanym przez Światową Akademię Medycyny w uznaniu za postawę humanitarną i działalność wskazującą drogę rozwoju ku człowieczeństwu.

Zmarł tragicznie w katastrofie samolotu prezydenckiego 10 kwietnia 2010 roku, lecącego na uroczystości rocznicowe do Katynia, pełniąc obowiązki ewangelickiego Naczelnego Kapelana Wojskowego. Pośmiertnie został awansowany do stopnia generała.

Pozostawił żonę i córkę oraz rodziców z rodziną.

Zdjęcia: Ola Cieślar/Brodacki Studio

Najnowsze wpisy