Odsłonięcie tablicy słowackich działaczy narodowych

10 listopada 2019 roku w Cieszynie odbyły się uroczystości upamiętniające działalność słowackich działaczy narodowych.

Uroczystości zainaugurowano nabożeństwem w kościele Jezusowym, w którym uczestniczyli m.in. zwierzchnik diecezji cieszyńskiej bp Adrian Korczago, zwierzchnik wschodniego dystryktu Ewangelickiego Kościoła Augsburskiego Wyznania na Słowacji bp Slavomir Sabol, który zwiastował Boże Słowo, ks. radca Waldemar Szajthauer oraz duchowni cieszyńskiej parafii. Obecni byli również goście ze Słowacji i Czech oraz chór „Una Corda” z Dolnego Kubina na Słowacji. 

Etiudę teatralną „Zakorzenienie” zaprezentowali uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie pod kierownictwem Katarzyny Zawistowskiej-Słupczyńskiej. W trakcie nabożeństwa Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie podpisała porozumienie partnerskie z Parafią Ewangelicką Augsburskiego Wyznania w Dolnym Kubinie na Słowacji.

W dalszej części uroczystości odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą wybitnym słowackim działaczom narodowym – Ľudovítowi Štúrowi, ks. Michalowi Miloslavowi Hodžy, ks. Jozefowi Miloslavowi Hurbanowi i Jánowi Kalinčiakowi – których relacje ze Śląskiem Cieszyńskim i polskimi działaczami narodowymi w okresie Wiosny Ludów były bardzo żywe oraz bliskie. Działacze zasłynęli m.in. ukształtowaniem i skodyfikowaniem języka słowackiego. W okresie Wiosny Ludów dążyli do równouprawnienia narodów słowiańskich na Węgrzech. Niektórzy z nich na politycznej emigracji przebywali właśnie w Cieszynie. Podczas odsłaniania tablicy bp Adrian Korczago w oparciu o tekst z listu do Galacjan 5,13 podkreślał w przededniu Święta Niepodległości, że wolność jest istotna dla każdego narodu. Niebezpieczeństwo pojawia się wówczas, gdy zachłystujemy się wolnością i próbujemy odbierać ją innym. Wskazywał, że w Europie – naszym wspólnym domu – jest miejsce dla każdego, a przykład XIX-wiecznej współpracy ewangelików w Cieszynie i ich słowackich przyjaciół może być unaocznieniem „służby jedni drugim w miłości”.

Po południu rozpoczął się panel dyskusyjny pt. Wolność dla narodów, wolność dla człowieka, w którym wzięli udział: bp Slavomír Sabol, bp Adrian Korczago, dr hab. Krzysztof Nowak z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dr Józef Szymeczek z Uniwersytetu Ostrawskiego oraz Zbigniew Machej, poeta, tłumacz literatury czeskiej i słowackiej, były dyrektor Instytutu Polskiego w Bratysławie. Moderatorem panelu był dr hab. Wacław Gojniczek reprezentujący Uniwersytet Śląski w Katowicach.

W obchodach uczestniczyli ponadto m.in. Tomáš Kašaj, konsul generalny Republiki Słowackiej w Krakowie, Magdaléna Vášáryová, była Ambasador Republiki Słowackiej w RP, starosta cieszyński Mieczysław Szczurek oraz Gabriela Staszkiewicz, burmistrz Cieszyna.

Zdjęcia: Krzysztof Telma

Najnowsze wpisy