Ogólnopolska Konferencja Duchownych w Wiśle Malince

W dniach 27-29  czerwca 2022 r. w Wiśle Malince odbyła się Ogólnopolska Konferencja Duchownych. 

W trakcie konferencji duchowni wysłuchali wykładu ks. dr. Romana Prackiego pt. „Duszpasterstwo osób wykluczonych”. Prelegent mówił czym jest wykluczenie, w jakich obszarach występuje. Zwrócił także uwagę, że może dotyczyć ono każdego człowieka, lecz najbardziej narażone są np. osoby uzależnione od środków psychoaktywnych, samotne, bezdomne, długotrwale bezrobotne, opuszczające zakłady penitencjarne, osoby samotnie wychowujące dzieci, pacjenci psychiatryczni, osoby z niepełnosprawnościami, ofiary przemocy domowej i seksualnej, migranci i uchodźcy, mniejszości narodowe, etniczne, religijne i wyznaniowe. Po wykładzie odbyła się dyskusja, którą moderowała ks. Halina Radacz. 

Przedstawiciele Diakonii Polskiej, Centrum Misji i Ewangelizacji, Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego oraz Wydawnictwa Augustana mówili o współpracy reprezentowanych przez siebie organizacji z parafiami. Podkreślano, że współpraca przebiega wielotorowo, a parafie mają możliwość korzystać z zasobów organizacji, uczestniczyć w projektach, pozyskiwać fundusze. Owocną współpracę wszystkich tych organizacji z parafiami można obserwować na przykładzie pomocy Ukrainie. Dyskusję na temat współpracy moderował ks. Zbigniew Obracaj. Modlitwę na koniec dnia poprowadził ks. Dawid Mendrok.

Wtorkowe obrady rozpoczęły się od nabożeństwa, które odprawili duchowni diecezji pomorsko-wielkopolskiej: bp prof. Marcin Hintz (, ks. radca Janusz Staszczak (parafia Koszalin) i ks. Marcin Kotas (parafia Poznań). W kazaniu opartym na tekście J 14, 10-15 bp prof. Marcin Hintz zachęcił do spojrzenia na temat jedności w połączeniu z polskim luteranizmem na przestrzeni ostatnich pięciuset lat.

Po nabożeństwie odbył się panel dyskusyjny, w którym mgr Elżbieta Byrtek, ks. radca Marcin Orawski, ks. Bogdan Wawrzeczko mówili o nowych formach pracy z konfirmantami. Dyskusję moderowała dk. Ewa Below. Elżbieta Byrtek, która prowadzi badania wśród konfirmantów zachęcała duchownych do pomocy w wypełnianiu ankiet, a ks. Orawski i ks. Wawrzeczko opowiadali o praktycznych aspektach pracy z konfirmantami, zmianach jakie zachodzą w prowadzeniu zajęć i podejściu do egzaminu konfirmacyjnego.

Kolejna prezentacja dotyczyła form pracy z kandydatami do konwersji. Ks. Piotr Uciński i ks. Mateusz Mendroch, przedstawili wyniki ankiet przeprowadzonych wśród osób przygotowujących się do konwersji przez kursantów Instytutu Pastoralnego. Z badań wynika, że najwyższa liczba konwersji jest w dużych miastach. Częściej kandydaci przygotowują się na indywidualnych spotkaniach, ale są parafie, które prowadzą spotkania dla grup. Duchowni korzystają z różnorodnych materiałów. Konwersje najczęściej odbywają się podczas nabożeństw. Dyskusję moderował bp Adrian Korczago. 

Odbyły się także wybory do Synodu Kościoła przedstawicieli prezbiterów oraz diakonów. Do Synodu Kościoła weszli duchowni: ks. Adam Malina, ks. Tomasz Wigłasz, ks. Marek Michalik, ks. Michał Makula, ks. Marcin Orawski, ks. Grzegorz Olek, ks. Tomasz Bujok, ks. Robert Sitarek, ks. Marek Twardzik, ks. Marcin Kotas, ks. Tomasz Wola, ks. Marcin Podżorski, ks. Daniel Ferek, ks. Łukasz Stachelek, ks. Janusz Staszczak, ks. Katarzyna Rudkowska. Zastępcami zostali: ks. Marcin Brzóska, ks. Sławomir J. Sikora, ks. Wiesław Żydel, ks. Mirosław Czyż, ks. Ryszard Pieron, ks. Karol Długosz (pogrubiono nazwiska synodałów reprezentujących Diecezję Cieszyńską). Dzień zakończył się modlitwą prowadzoną przez ks. Wojciecha Froehlicha.

W środę obrady rozpoczęły się modlitwą, którą poprowadził ks. Krzysztof Cieślar. Następnie przewodnicząca Krajowego Komitetu Organizacji Zgromadzenia Anna Wrzesińska mówiła o przebiegu przygotowań do Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej, które odbędzie we wrześniu 2023 r. w Krakowie. Anna Wrzesińska, która odpowiada też za kontakty międzynarodowe zachęciła duchownych i parafie do angażowania się w międzynarodową wymianę młodzieży oraz wolontariat. Następnie duchowni wysłuchali Biskupa Kościoła, który w aktualiach mówił o sytuacji w Kościele, przypomniał duchownych, którzy zmarli oraz wymienił tych, którzy obchodzili jubileusze. Po konferencji odbyło się także doroczne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Księży i Katechetów.

zdjęcia: www.luteranie.pl

Najnowsze wpisy