Ogólnopolska Konferencja Duchownych w Wiśle

W dniach 28-29 czerwca 2021 roku w Wiśle odbyła się Ogólnopolska Konferencja Duchownych.

Konferencja, zorganizowana w formie hybrydowej (obrady były dostępne dla duchownych nie uczestniczących stacjonarnie w posiedzeniu), rozpoczęła się modlitwą, którą poprowadził ks. Grzegorz Fryda. Następnie Biskup Kościoła Jerzy Samiec powitał wszystkich zebranych i powołał prezydium obrad. W dalszej kolejności duchowni wysłuchali trzech mini referatów: „Pastoralne wyzwania doby pandemii w kontekście przeżywanej destrukcji i doświadczanej kreatywności”, który zaprezentował bp Adrian Korczago, „Perspektywy tożsamości luterańskiej na XXI wiek”, które omówił ks. dr Grzegorz Olek oraz „Ordynacja kobiet a tożsamość luterańska”, który przygotowała diak. Izabela Sikora. Uczestnicy konferencji dyskutowali o zagadnieniach w dwóch turach spotkań małych grup. Dyskusję podsumował bp Paweł Hause. Dzień zakończył się modlitwą diak. Małgorzaty Gaś oraz kolacją w ogrodzie parafialnym.

We wtorek 29 czerwca duchowni rozpoczęli dzień nabożeństwem spowiednio-komunijnym w kościele ap. Piotra i Pawła. Liturgię prowadzili duchowni diecezji warszawskiej – bp Jan Cieślar oraz ks. Michał Makula, kazanie na podstawie fragmentu z Ewangelii Mateusza 16,13-19 wygłosiła diak. Halina Radacz. Następnie uczestnicy zgromadzili się w sali Domu Zborowego by wysłuchać aktualiów Biskupa Kościoła, wspomniano także zmarłych duchownych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w roku 2020 i 2021 oraz przekazano życzenia duchownym przechodzącym w najbliższym czasie na emeryturę – ks. Marcinowi Undasowi, ks. Henrykowi Machowi oraz ks. Andrzejowi Foberowi. Zaprezentowano również dwa zagadnienia: „Komunia Święta dla dzieci. Teoria czy praktyka”, które omówiły diak. Ewa Below i diak. Wiktoria Matloch, a Prezes Synodu ks. dr Adam Malina i prof. Jerzy Sojka zrelacjonowali przygotowywany projekt nowej Agendy liturgicznej.

Na zakończenie konferencji przekazano komunikaty i ogłoszenia.

Zdjęcia: Zwiastun Ewangelicki

Najnowsze wpisy