Ordynacja w Golasowicach

21 kwietnia 2018 roku w kościele ewangelickim w Golasowicach miała miejsce ordynacja na duchownych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP magistrów teologii ewangelickiej: Bogusława Sebesty i Marty Zachraj.

Uroczystej ordynacji dokonał bp Jerzy Samiec. Asystentami ks. Bogusława Sebesty byli: bp Adrian Korczago oraz bp Marian Niemiec, a diak. Marty Zachraj: ks. Marcin Makula oraz ks. Dariusz Chwastek.

Diak. Marta Zachraj będzie służyła w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie, a ks. Bogusław Sebesta został mianowany wikariuszem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Goleszowie.

Najnowsze wpisy