Otwarcie Izby Oświęcimskiej i Centrum Informacji Turystycznej w Goleszowie

W poniedziałek 27 lutego 2023 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie miało miejsce otwarcie Izby Oświęcimskiej i Centrum Informacji Turystycznej. W wydarzeniu uczestniczył bp Adrian Korczago oraz duchowni ewangelickich i katolickich parafii z terenu Gminy Goleszów.

Podczas uroczystości dokonano otwarcia wyremontowanej Izby Oświęcimskiej, prezentującej za pomocą nowoczesnych technik były podobóz KL Auschwitz, który mieścił się na terenie goleszowskiej cementowni. Zaprezentowano również multimedialną trójwymiarową makietę  nieistniejącej już Goleszowskiej Fabryki Cementu wraz z częścią kamieniołomów. Otwarto także Centrum Informacji Turystycznej Goleszowa.

W ramach uroczystych wystąpień pomysłodawczyni remontu Izby Oświęcimskiej i powstania makiety dawnej cementowni – Wójt Gminy Goleszów Sylwia Cieślar przytoczyła jej historię, ukazując znaczenie fabryki dla mieszkańców, a także akcentując dramatyczne losy więźniów podobozu Auschwitz. Biskup Adrian Korczago podkreślał wartość utrwalania trudnej, często traumatycznej historii w celu budowania przyszłości w oparciu o wzajemny szacunek i tolerancję. Zwierzchnik diecezji podziękował za duży wkład w tworzenie tej społecznej świadomości oraz pogratulował władzom gminy zakończenia realizacji projektu. Podkreślił także, że przeżywana uroczystość jest  zapewne wspaniałym prezentem urodzinowym dla pana Pawła Stanieczka, który niedawno obchodził jubileusz 90. urodzin. Inicjator powstania Izby Oświęcimskiej Paweł Stanieczek, świadek Marszu Śmierci czasu II Wojny Światowej,  w niezwykle sugestywny sposób, przytaczał wiele przykładów  z życia byłych więźniów podobozu. Głos zabrał także Asystent, a zarazem Doradca Wicewojewody Jana Chrząszcza Krystiana Sieja. Przecięcia wstęgi dokonali: Paweł Stanieczek, Sylwia Cieślar, bp Adrian Korczago, Dominika Tyrna – Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” oraz Maciej Molak – kierownik wspólnego sekretariatu programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

W otwarciu udział wzięli przedstawiciele powiatu, włodarze sąsiednich miast i wsi, pracownicy Urzędu Gminy Goleszów, przewodnicy turystyczni, reprezentanci programów grantowych oraz goleszowscy mieszkańcy.

zdjęcia: Facebook/Wójt Gminy Goleszów Sylwia Cieślar, beskidzka24.pl

Najnowsze wpisy