Pasyjne Dni Skupienia

Diecezjalna Komisja Ewangelizacyjno-Misyjna po raz kolejny zorganizowała Pasyjne Dni Skupienia dla duchownych, członków synodu diecezjalnego oraz członków rad parafialnych.

Tematem przewodnim była „Wieczerza Pańska – odpuszczenie grzechów, dziękczynienie, wspólnota”. Pierwsze spotkanie odbyło się 11 marca w Bielsku, drugie 25 marca w Skoczowie

Spotkania poprowadził dr Jerzy Sojka, wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W swoim wykładzie wskazywał na wieloaspektowość Komunii Świętej i zachęcał, by spojrzeć na nią z szerszej perspektywy. Podkreślił, że Wieczerza jest wielkim Bożym darem, z którego chrześcijanie mogą korzystać w różnorodny sposób.

Po wykładzie dyskutowano o Komunii w mniejszych grupach, a następnie podsumowano dyskusję na forum.

W sobotę 25 marca w rekolekcjach uczestniczyło prawie 140 osób. Zgromadzonych przywitał ks. Marek Londzin, przewodniczący diecezjalnej komisji ewangelizacyjno-misyjnej. Słowo wstępne wygłosił bp dr Adrian Korczago, a wykład dr Jerzy Sojka, który specjalizuje się w teologii Marcina Lutra.

Po wykładzie uczestnicy podzieleni zostali na sześć grup dyskusyjnych i mieli czas, aby zastanowić się i podyskutować nad pytaniami:

Jak często należy przystępować do Komunii Św.?
Jak zachęcić parafian do częstszego przystępowania do Komunii Św.?
Jakie ma znaczenie dla mnie i mojej parafii Konfirmacja?
Czy należy umożliwić dzieciom poniżej wieku konfirmacyjnego przystępowanie do Komunii Św.?

Był to czas, w którym uczestnicy rekolekcji mogli wymienić się doświadczeniami, informacjami z perspektywy specyfiki poszczególnych parafii. W grupach dyskusyjnych ludzie dzielili się osobistymi odczuciami i pomysłami odnośnie tego, co należy zmienić w podejściu parafii do Komunii Świętej i jakie konkretne działania podjąć, żeby ten temat został właściwie przemyślany. Dyskusje grupowe zostały podsumowane na forum.

Duży Katechizm mówi, iż „Sakrament Komunii Świętej nazywany bywa słusznie pokarmem duszy, który żywi i umacnia nowego człowieka”.

Najważniejszym wnioskiem płynącym z rekolekcji pasyjnych zorganizowanych w Bielsku i Skoczowie jest to, że jako ewangelicy musimy uświadomić sobie wagę i znaczenie tego Pokarmu i karmić nasze dusze częściej niż dwa razy w roku. Ponadto Komunika jest nie tylko przywilejem i szansą na społeczność z Bogiem ale i ze sobą nawzajem.

„Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ma żywot wieczny, a Ja go wzbudzę w dzień ostateczny” (Jan 6,54).

Mariola Sułkowska

Najnowsze wpisy

  • 80-te urodziny księdza Henryka Czembora

    26 listopada 2021 roku jubileusz 80-tych urodzin obchodził ksiądz Henryk Czembor. Emerytowany duchowny urodził się 26 listopada 1941 roku w Pszczynie jako syn Pawła i Marty z domu Kozioł. Studia teologiczne na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie rozpoczął w 1959 roku, po czym w dniu 13 października 1963 roku został ordynowany w swojej rodzinnej parafii […]

    Czytaj więcej
  • Wprowadzenie rady parafialnej w Cieszynie

    21 listopada 2021 roku została wprowadzona w urząd nowa Rada Parafialna, Rady Filiałów oraz Komisja Rewizyjna parafii ewangelickiej w Cieszynie. Uroczystego wprowadzenia w Niedzielę Wieczności dokonał zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej, biskup Adrian Korczago. Podczas nabożeństwa połączonego z Wieczerzą Pańską biskup wygłosił okolicznościowe kazanie, w którym, nawiązując do perspektywy wieczności oraz związanej z nią teraźniejszej nadziei, odniósł […]

    Czytaj więcej