Pierwsza powakacyjna diecezjalna konferencja duchownych

W środę 6 września 2023 roku w Wiśle-Jaworniku miała miejsce pierwsza po okresie przerwy wakacyjnej konferencja duchownych diecezji cieszyńskiej.

Na początku spotkania biskup Adrian Korczago powitał zebranych, po czym złożył życzenia i wręczył upominki osobom, które obchodziły w ostatnim czasie swoje jubileusze. Rozważanie Słowa Bożego poprowadził ks. Mateusz Mendroch z Cieszyna.

Następnie podano do wiadomości ważne informacje na temat XIII Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie. Kilka słów o swoim zaangażowaniu na rzecz lokalnej społeczności i Kościoła powiedział pan Marcin Szarek ze Starego Bielska, który jest jednym z ewangelickich kandydatów do Sejmu RP. Natomiast pan Marcin Ryrych przedstawił projekty dofinansowujące, do których w najbliższym czasie mogą zgłaszać się parafie

W dalszej części konferencji duchowni zastanawiali się nad działalnością diecezji i jej przyszłością w ramach punktu zatytułowanego: „Quo vadis? – dyskusja nad funkcjonowaniem diecezji”.

Po przerwie ks. Marcin Brzóska zaprezentował pomysł dotyczący stworzenia podręcznika dla konfirmantów. Zdecydowano jednak, że dyskusja na temat nauki konfirmacyjnej zostanie przełożona na następną konferencję duchownych.

Pod koniec spotkania przedstawiono ogłoszenia oraz wolne wnioski.

Zdjęcia: Damian Rusin

Najnowsze wpisy