Pierwszy egzamin kościelny

16 czerwca 2023 roku dwóch kandydatów zdało egzamin kościelny uprawniający do ordynacji na duchownego w Kościele ewangelickim.

Absolwenci teologii ewangelickiej: Mikołaj Kotkowski – praktykant parafii w Gliwicach i Jarosław Sajdok – praktykant parafii w Kętrzynie (pochodzący z parafii w Jaworzu na Śląsku Cieszyńskim) zdali pierwszy egzamin kościelny.

Przepisany prawem egzamin kościelny minister Verbi Divini (sługi Słowa Bożego) odbył się 16 czerwca 2023 roku w Warszawie. Kościelnej Komisji Egzaminacyjnej przewodniczył bp Jerzy Samiec.

Komisja oceniła pozytywnie kandydatów. Po zatwierdzeniu wyników egzaminu i weryfikacji pastoralnej kandydaci mogą być ordynowani na duchownych w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce.

Ewangelicki duchowny otrzymuje urząd posługiwania Słowa i Sakramentów. O urzędzie tym mówi Konfesja Augsburska: „O urzędzie kościelnym naucza się, iż nikt w Kościele nie powinien publicznie nauczać ani wygłaszać kazań, ani udzielać Sakramentów, jeżeli nie został we właściwy sposób powołany”

Kościół Ewangelicko – Augsburski w Polsce uznaje jeden urząd duchowny, który posiada trzy posługi o nazwach: Biskup – greckie „episkopos” (nadzorca), Prezbiter (Ksiądz) – greckie „presbyteros” (starszy) i Diakon – greckie „diaconos” (sługa, służebnica). Z ustanowienia Bożego Kościół powołuje do każdej z trzech posług urzędu duchownego przez osobną ordynację.

Źródło i zdjęcie: bik.luteranie.pl

Najnowsze wpisy