Podsumowanie działalności Centrum Pomocowego w Bielsku-Białej

30 listopada 2022 roku zakończono rozpoczęty 29 czerwca 2022 roku program wsparcia finansowego dla uchodźców z Ukrainy.

Program finansowego wsparcia dla uchodźców z Ukrainy realizowany był w budynku „Augustany” w Bielsku-Białej, w ramach współpracy Diecezji Cieszyńskiej i Miasta Bielsko-Biała z Biurem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) oraz Światową Federację Luterańską (ŚFL).

W budynku „Augustany” w ramach punktu wydawania pomocy znajdował się pokój do zabaw dla dzieci. Do dyspozycji był także psycholog udzielający wsparcia w języku ukraińskim. Pracownikami projektu byli uchodźcy mieszkający w ewangelickich parafiach oraz osoby wyłonione w ramach współpracy z miastem Bielsko-Biała.

W okresie od czerwca do listopada pomoc otrzymało łącznie 9227 osób. Aby otrzymać finansowe wsparcie, uchodźcy musieli posiadać zaświadczenie wyjazdu z Ukrainy nie wcześniejsze aniżeli z dnia wybuchu wojny, czyli 24 lutego 2022 roku, a także numer PESEL ze statusem UKR, świadczący o tymczasowym pobycie w Polsce. Procedura przyjmowania zainteresowanych polegała na pobraniu odcisków palców w celu stosownej identyfikacji i weryfikacji. Następnie dokonywano rejestracji. Po udanej rejestracji osoby otrzymywały dokument z numerem PIN potrzebnym do otrzymania kwoty pieniężnej metodą blik.

Głowie rodziny przysługiwała na kwartał pomoc w wysokości 700 zł miesięcznie, pozostali członkowie rodziny otrzymywali po 600 zł miesięcznie. W bielskim ośrodku wydawania pomocy obsłużono 3845 rodzin. Łączna wartość udzielonej pomocy pieniężnej wyniosła 17 250 000,00 zł.

W ramach projektu pracowało 19 osób (15 kobiet będących uchodźcami z Ukrainy, teamleaderka z Ukrainy posiadająca status imigranta, dwie księgowe z Polski oraz przedstawiciel polskiej firmy informatycznej). W podziękowaniu za współpracę bp Adrian Korczago otrzymał tradycyjną koszulę z ukraińskimi haftami.

Od 1 grudnia 2022 roku do czerwca 2023 roku realizowany jest nowy projekt ŚFL o nazwie „Community Center”, mający na celu integrację polsko-ukraińską, w ramach którego udziela się uchodźcom wsparcia psychologicznego, przeprowadza kursy językowe, seminaria i warsztaty (np. z przeciwdziałania przemocy, terapii poprzez rysowanie), konkursy dla dzieci, proponuje się opiekę nad dziećmi, organizuje pokazy filmów, tworzy klub dla seniorów. Przy obecnym projekcie pracuje 8 osób z Ukrainy.

Zdjęcia: Barbara Machalica, Karol Śliwka, Adam Bujok

Najnowsze wpisy