Podziękowania za służbę diak. Urszuli Śliwki

31 grudnia 2023 roku podczas nabożeństwa na Zakończenie Roku, w kościele ewangelickim w Ustroniu, podziękowano diakon Urszuli Śliwce za długoletnią służbę.

W niedzielę 31 grudnia 2023 roku wieczorne nabożeństwo dziękczynne za mijający rok powiązane było z wyrażeniem wdzięczności za cztery dekady służby w ustrońskim zborze dk. Urszuli Śliwki.  W trakcie kazania przechodząca na emeryturę dk. Urszula Śliwka powiedziała: „Tegoroczny koniec roku, to również dla mnie osobiście moment refleksji, podsumowania mojej 40 letniej pracy, służby w Kościele, w ustrońskiej parafii, na wielu obszarach: pracy duszpasterskiej, katechetycznej, wydawniczej, muzycznej, w strukturach kościelnych – Diecezjalne i Synodalne Komisje Ewangelizacyjno-Misyjne oraz Komisji Wychowania Chrześcijańskiego, uczestniczenie w projekcie Światowej Federacji Luterańskiej i Światowej Rady Kościołów dotyczącym pracy kobiet.

Był to czas radości, sukcesów, satysfakcji z wykonywanej pracy ale czasami trzeba było również mierzyć się z trudnościami, różnego rodzaju problemami.

Moją modlitwą było, jest aby Pan Bóg złożył swoje błogosławieństwo na tym ,co w Jego oczach było dobre”. 

            Podziękowania w oparciu o słowo: „Będę Cię wysławiał, Panie, całym sercem, będę opowiadał o wszystkich Twoich cudach” (Ps 9,2) skierował do diakon bp Adrian Korczago, podkreślając i doceniając zaangażowanie na wielu obszarach służby, życząc i udzielając błogosławieństwa na dalsze lata życia.

            W imieniu parafii podziękowania wyraził proboszcz ks. Dariusz Lerch wręczając okolicznościową pamiątkę.

            Nabożeństwo współtworzyli także; ks. dr Zbigniew Obracaj i dk. Dorota Obracaj wraz z Ustrońskim Chórem Ewangelickim  pod dyrekcją Szymona Staniszewskiego

Diak. Urszula Śliwka urodzona 1959 roku to absolwentka teologii w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z 1985 r. W tym samy roku zdała egzamin pro venia concionandi a ordynowana została w 1986 roku. Przez wiele lat nauczała lekcji religii, odprawiała nabożeństwa w parafii, jak  i w ramach duszpasterstwa szpitalnego, redagowała dwutygodnik dla dzieci „Przyjaciel dzieci”, jest autorką książki Z Biblią na co dzień dla dzieci,  założycielką dziecięcego zespołu wokalnego „Gwiazdki i Promyki”, działającego przy parafii ewangelickiej w Ustroniu oraz młodzieżowego zespołu wokalnego „Sunrise” oraz „Joy”.

Link do uroczystości: https://www.youtube.com/live/ueZk2ljWE34?feature=shared

Zdjęcia:https://www.facebook.com/pea.ustron/posts/pfbid02KVwfAS1wYCj6CfptmUnTDjDA1vyZ7yfPUcdzzqmqXrpMcyXQMB89fjSYU3PPQX5Nl

Najnowsze wpisy