Pogrzeb pastorowej śp. Pelagii Eugenii Otello

1 grudnia 2022 roku w Nidzicy odbył się pogrzeb śp. Pelagii Eugenii Otello, wdowy po śp. ks. Jerzym Otello. W uroczystościach żałobnych uczestniczył bp Adrian Korczago.

Liturgię pogrzebową odprawił proboszcz parafii w Nidzicy ks. Roland Zagóra. Kazanie wygłosił emerytowany Biskup Diecezji Mazurskiej Rudolf Bażanowski. Na cmentarzu Słowem Bożym służył przyjaciel rodziny, proboszcz parafii w Działdowie ks. Waldemar Kurzawa. W imieniu Diecezji Cieszyńskiej i własnym bp Adrian Korczago pożegnał zmarłą hasłem biblijnym: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie” (Łk 2,14), przytaczając swoje wspomnienia związane z pastorostwem Otello, u których nabywał praktyki w okresie studiów. W imieniu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, a zwłaszcza parafii w Toruniu, gdzie pastorowa spędziła ostatnie lata życia, słowa pożegnania wypowiedział ks. Michał Walukiewicz. Diecezję Warszawską reprezentowała długoletnia katechetka w parafii nidzickiej ks. Halina Radacz z Żyrardowa. W imieniu Diecezji Mazurskiej pożegnał zmarłą również ks. Krzysztof Mutschmann.

Podczas uroczystości pożegnalnych wystąpił chór parafialny, który został założony przez pastorową Pelagię Eugenię Otello i którym przez wiele lat dyrygowała.

Śp. Pelagia Eugenia Otello z domu Klauser urodziła się 8 października 1927 roku w Radomiu. Zmarła 25 listopada 2022 roku w Toruniu. W latach 1951-1991 była aktywnym uczestnikiem życia muzycznego w parafiach mazurskich. Jako chórzystka i dyrygent chóru ewangelickiego w Nidzicy organizowała koncerty i zjazdy chórów mazurskich. Przeżyła 45 lat (1951-1996) w związku małżeńskim z śp. ks. Jerzym Otello – wieloletnim administratorem i proboszczem parafii w Nidzicy (1954-1992), administratorem innych parafii mazurskich, znanym bibliofilem, regionalistą, publicystą i miłośnikiem mazurskiej historii. Do wieczności poprzedził ją syn – śp. ks. Ryszard Otello, który zginął w wypadku samochodowym w 1978 roku, w wieku 26 lat.

Śp. pastorowa Pelagia Otello pozostawiła córkę Nellę wraz z rodziną.

zdjęcia: Henryk Grams

Najnowsze wpisy