Pogrzeb prezydenta Jacka Krywulta

W piątek 17 listopada 2023 roku odbył się pogrzeb byłego wieloletniego prezydenta Bielska-Białej Jacka Krywulta. Uroczystość odbyła się w katedrze św. Mikołaja w Bielsku-Białej.

W ceremonii oprócz najbliższej rodziny zmarłego uczestniczyli bielszczanie, przedstawiciele parlamentu, władz miejskich oraz samorządowych z całego regionu. Podczas uroczystości głos zabrał syn zmarłego prezydenta Wojciech Krywult oraz obecny prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski. Mszy Świętej przewodził biskup Roman Pindel, zwierzchnik diecezji Bielsko-Żywieckiej. Okolicznościową homilię wygłosił duszpasterz środowisk samorządowych, a zarazem  wikariusz generalny diecezji bielsko-żywieckiej ks. Marek Studenski. Zmarłego pożegnał także biskup Adrian Korczago, który w oparciu o słowa 17 Psalmu wiersz 15: „Ja dziś dzięki sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, a po przebudzeniu nasycę się Twoim widokiem” wyraził Bogu wdzięczność za wspólne spotkania, rozmowy przeżyte koncerty i uroczystości, artykułując nadzieję, że „pewność zbawienia opieramy na darowanej sprawiedliwości w Jezusie Chrystusie, który przez krzyż Golgoty stał się pomostem do oglądania Bożego oblicza. Ponieważ Jezus Chrystus powiedział »Ja żyję i wy żyć będziecie« możemy ufać, że po przebudzeniu przyjdzie dla styranego życiem Prezydenta czas nasycenia się widokiem Boga zwycięzcy, który pokonał grzech i śmierć. Wypowiadam nadzieję, że nasz Prezydent, Prezydent wszystkich mieszkańców miasta niezależnie od wyznania i poglądów, tak jak całym sobą służył temu miastu, tak  w wiecznej ojczyźnie będzie syty doświadczaniem zbawienia”. 

Jacek Krywult urodził się w 1941 roku w Stanisławowie. W wieku 4 lat wraz z rodzicami przeniósł się do Bielska-Białej – miasta, z którym związał całe swoje zawodowe i prywatne życie.

Jacek Krywult udzielał się także przez wiele lat w lokalnym samorządzie. Był radnym Miejskiej Rady Narodowej Bielska-Białej, od grudnia 1980 r. jej przewodniczącym. W kwietniu 1981 roku został wybrany – jako kandydat bezpartyjny – prezydentem Bielska-Białej. Funkcję tę sprawował blisko rok, do stanu wojennego. Do samorządu powrócił w roku 2002, kiedy został wybrany na prezydenta Bielska-Białej po pierwszych bezpośrednich wyborach. Zarządzał miastem przez cztery kolejne kadencje – do roku 2018, kiedy to zrezygnował z ubiegania się o fotel prezydenta i objął mandat radnego. Zmarł 9 listopada 2023 roku w wieku 82 lat.

Diecezja Cieszyńska łączy się w smutku i modlitwie z zasmuconą rodziną i społecznością Bielska-Białej w związku ze śmiercią długoletniego prezydenta grodu nad Białą Jacka Krywulta. Niech dobry Bóg pociesza zasmucone serca.

Źródła: strona internetowa diecezji Bielsko-Żywieckiej, strona internetowa miasta Bielska-Białej

Zdjęcia: strona internetowa diecezji Bielsko-Żywieckiej, strona internetowa bielsko.info, strona internetowa beskidzka24, strona internetowa miasta Bielska-Białej

Najnowsze wpisy