Pogrzeb śp. diakon Janiny Kisza-Bruell

24 marca 2022 roku w Kościele Jezusowym w Cieszynie odbył się pogrzeb śp. dk Janiny Kisza-Bruell.

Nabożeństwo żałobne rozpoczęło się o godzinie 13:00 w kościele Jezusowym w Cieszynie, gdzie wszystkich zgromadzonych powitał proboszcz ks. Marcin Brzóska. Liturgię wstępną prowadzili: ks. Tomasz Chudecki, ks. Łukasz Gaś oraz dk Barbara Adamus. Kazanie wygłosił bp Adrian Korczago, który swoje zwiastowanie oparł na Liście do Filipian 4,6: „Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu”. Przemówienie pożegnalne wygłosił Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce Jerzy Samiec, a także odczytane zostały słowa ks. Jana Melcera i jego małżonki. Po modlitwie bp. Adriana Korczago błogosławieństwa nad urną udzielił Biskup Kościoła.

W dalszej części uroczystości pogrzebowe przeniosły się na cieszyński cmentarz ewangelicki, gdzie dokonano pochówku. Wszyscy mówcy podkreślali ogromne zaangażowanie zmarłej w życiu kościelnym oraz jej niezwykle cenną, duszpasterską i pedagogiczną służbę. Najbliższa rodzina wyraziła prośbę, by zamiast kwiatów składać dary na rzecz Stowarzyszenia SIEMACHA na nr konta: 35 1020 2892 0000 5602 0238 8544 z dopiskiem: „śp. dk Janina Kisza-Bruell”.

Śp. dk. Janina Kisza-Bruell urodziła się 6 czerwca 1935 w Cieszynie jako córka Jana i Anny z domu Folwarczny. Ojciec pracował jako Sekretarz Zboru Ewangelickiego A.W. w Cieszynie. Ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Cieszynie. W roku 1955 rozpoczęła studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Po zdaniu pierwszego egzaminu kościelnego, ordynowana na urząd duchownego w posłudze diakona w kościele w Wiśle, 15 grudnia 1963 roku wraz z dk. Heleną Gajdacz, dk. Emilią Grochal oraz mieszkającą obecnie w Niemczech Krystyną Frank – Smoleńską. Od 1959 roku służyła w parafii ewangelickiej w Cieszynie. Najpierw jako nauczyciel religii i kaznodzieja na godzinach biblijnych, a później także jako duszpasterz kobiet przebywających w Zakładzie Karnym w Cieszynie. Zajmowała się głoszeniem Słowa Bożego i odwiedzinami chorych, dotkniętych patologią społeczną i innych osób potrzebujących pomocy. Była zaangażowana w duszpasterstwie szpitalnym. Prowadziła otwarty dom. W jej mieszkaniu przy Placu Kościelnym 9, przez wiele lat rano, przed lekcjami, młodzież rozpoczynała dzień wspólną modlitwą. Dla wielu osób te spotkania „u cioci Janeczki” były istotnym elementem duchowego życia. W razie potrzeby zastępowała organistę w Kościele Jezusowym. Starała się, by Słowo Boże różnymi sposobami docierało do jak najszerszego kręgu odbiorców. Służyły temu rozmyślania, artykuły zamieszczane w czasopismach kościelnych i religijnych. Wielką radość sprawiała jej służba odwiedzinowa w szpitalu. Śpieszyła do chorych ze słowami pociechy, nadziei, ufności pokładanej w Bogu. Kochała śpiew i poprzez pieśni o głębokiej, budującej treści przekazywała Boże prawdy. Autorka „Pozdrowień dla chorych i cierpiących” oraz opowiadań dla dzieci „Przygody małych wędrowców”, „Bóg cię woła”, „Niezwykła, a jednak prawdziwe”, „Ktoś cię woła” oraz innych pozycji jak: „Z miłości do …” (o ks. sen. Karolu Kuliszu), „Matka Przełożona Danuta Gerke” czy też „Siostra Diakonisa – Jadwiga Kunert”, a także okolicznościowych kartek z rozmyślaniami biblijnymi. W listopadzie 2018 roku „Przygody małych wędrowców” jej autorstwa zostały wydane w formie audiobooka. Była jedną z inicjatorów założenia Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty w Cieszynie. Władze miasta doceniły jej działalność społeczną i charytatywną, przyznając „Srebrną Cieszyniankę”. W 1959 roku wyszła za mąż za ks. Tomasza Bruella, z którym przeżyła 52 lata. Od 2011 roku była wdową. Pozostawiła synów: Andrzeja i Daniela – proboszcza parafii w Niemczech z rodzinami.

Najnowsze wpisy

  • Spotkanie z prawosławnym abp. Ablem

    18 kwietnia uczestnicy Instytutu Pastoralnego wraz z przewodzącym mu bp. Adrianem Korczago udali się do prawosławnego Soboru Przemienienia Pańskiego, aby tam uczestniczyć we wspólnej modlitwie, której przewodniczył abp. Abel – zwierzchnik diecezji lubelsko-chełmskiej Kościoła prawosławnego.

    Czytaj więcej
  • Instytut Pastoralny w Lublinie ciąg dalszy

    W dniach 14-18 kwietnia 2024 roku odbył się w Lublinie Instytut Pastoralny (IP) dla praktykantów i wikariuszy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

    Czytaj więcej