Pogrzeb śp. Ireny Andrejew-Preiss

22 marca 2022 roku odbył się pogrzeb śp. Ireny Andrejew-Preiss.

Nabożeństwo żałobne rozpoczęło się o godzinie 13:00 w Kościele św. Trójcy w Warszawie. Na początku uroczystości słowa wspomnień wypowiadali: ks. dr hab. prof. ChAT Bogusław Milerski, Biskup Kościoła Jerzy Samiec oraz dr Aldona Karska – przedstawicielka grona przyjaciół zmarłej. Liturgię wstepną prowadził Proboszcz Parafii św. Trójcy ks. dr Piotr Gaś, teksty biblijne odczytali natomiast dk Halina Radacz i ks. radca Janusz Staszczak. Kazanie wygłoszone przez proboszcza oparte było na Psalmie 118 wierszach 1-4, 13-14, 22-26, 29. Ceremonię pożegnania odprawiali bp dr Adrian Korczago z Diecezji Cieszyńskiej oraz bp Paweł Hause z Diecezji Mazurskiej. Błogosławieństwa nad urną udzielił bp Jerzy Samiec.

W dalszej kolejności uroczystości pogrzebowe przeniosły się na warszawski cmentarz ewangelicki, gdzie spoczęły prochy pastorowej. Wota biblijne wypowiadali wówczas uczestniczący w pogrzebie duchowni, a funeralia zmówił proboszcz parafii. Końcowego błogosławieństwa udzielił Biskup Kościoła.

Pastorowa Irena Andrejew-Preiss urodziła się 22 maja 1937 w Białymstoku. Ukończyła filologię germańską w Poznaniu, a następnie pracowała na wielu uczelniach, w tym prowadząc zajęcia z języka niemieckiego w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, będąc nauczycielem i opiekunem wielu pokoleń duchownych ewangelickich. Zmarła 14 marca 2022 roku w wieku 84 lat. Podczas uroczystości pogrzebowych wszyscy mówcy podkreślali profesjonalizm, jakim charakteryzowała się zmarła za swego życia, jej serdeczność, otaczanie opieką studentów, otwartość domu, a także zaangażowanie w wiele różnorakich przedsięwzięć, m.in. w przygotowywaniach licznych podróży. Śp. Irena Andrejew-Preiss w związku małżeńskim z ks. Waldemarem Preissem przeżyła niespełna pięćdziesiąt siedem lat. Pozostawiła męża oraz syna Marka.

Zdjęcia: E. Byrtek / A. i M. Łupienko / Facebook: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie / www.luteranie.pl

Najnowsze wpisy