Porozumienie między PTEw a HEREDITAS

Polskie Towarzystwo Ewangelickie i Stowarzyszenie HEREDITAS w Republice Czeskiej podpisały porozumienie o wzajemnej współpracy.

W sobotę 3 lipca 2021 roku, po uprzednim zaakceptowaniu tekstu przez strony, doszło do podpisania wspólnego międzynarodowego bilateralnego dokumentu – porozumienia o podjęciu i rozwijaniu wzajemnej współpracy pomiędzy Polskim Towarzystwem Ewangelickim w RP i HEREDITAS w Republice Czeskiej. Uroczystość miała miejsce w Czeskim Cieszynie w sali centrum Śląskiego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej.

Dokument został podpisany na wspólnym posiedzeniu przedstawicieli obydwu stowarzyszeń przez prezesów – Józefa Króla z ramienia PTEw i Adama Cieślara z ramienia HEREDITAS. Zarząd Główny PTEw oprócz prezesa reprezentowali skarbnik Halina Czaderna – jednocześnie członkini Zarządu Oddziału PTEw w Cieszynie, członek zarządu głównego Józef Chmiel – jednocześnie prezes Oddziału w Żorach oraz Jan Kliber, członek Oddziału PTEw w Jaworzu.

Cele działania obu stowarzyszeń są bardzo zbliżone, a podpisany dokument pozwoli umacniać i wzajemnie wspierać partnerskie projekty w zakresie prowadzenia studiów i badań oraz promowania historii protestantyzmu w obu krajach, a w szczególności na Śląsku Cieszyńskim.

Więcej wiadomości zamieszczać będziemy na stronach internetowych obu stowarzyszeń: www.ptew.org.pl oraz www.hereditas-zs.cz.

Adam Cieślar i Józef Król

Najnowsze wpisy